picture-512-1416993290.jpg

Blogg

Vetenskaplig grund i förskolan

Förskolans verksamhet ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. I min blogg har jag intresserat mig för frågeställningar som har med den vetenskapliga grunden att göra. Vad menas med en vetenskaplig grund? Vad skulle den kunna innefatta och hur…

Förskolans verksamhet ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. I min blogg har jag intresserat mig för frågeställningar som har med den vetenskapliga grunden att göra. Vad menas med en vetenskaplig grund? Vad skulle den kunna innefatta och hur får man till en verksamhet i förskolan som vilar på en vetenskaplig grund?

Mitt namn är Ebba Hildén och jag arbetar som utbildningsledare på rektorsprogrammet vid Karlstads universitet, undervisar vid förskollärarprogrammet och är även doktorand i pedagogiskt arbete. Jag har tidigare skrivit en licentiatuppsats om kommunikation mellan de yngsta förskolebarnen och forskar nu vidare om undervisning tillsammans med de yngsta förskolebarnen. I min blogg kommer jag att presentera olika forskningsresultat som kan vara intressanta för förskolans verksamhet. Jag kommer även att resonera och diskutera kring vetenskaplighet i förskolans verksamhet.

Välkommen till min blogg!

Ett vetenskapligt sätt att arbeta

I min sökning på Google hittade jag även en film där Eva Minten från Skolverket föreläser (21 maj 2013) utifrån just den Power Point jag citerade ifrån i förra inlägget. I filmen, som ligger ute på Youtube (klickbar länk nedan), poängterar Eva Minten vikten av att man arbetar systematiskt och att man kritiskt granskar och prövar. Det är så man får till en vetenskaplig grund, menar hon.

Det handlar alltså om ett vetenskapligt sätt att arbeta, där man utgår ifrån de didaktiska frågorna varför, för vem, vad och hur. Dessa frågeställningar har man sedan med sig i planeringen, utförandet, dokumentationen och utvärderingen. Man strävar efter att vara transparent, vilket betyder att man dokumenterar noga och ofta. Det betyder också att man dokumenterar på ett visst sätt: så att det blir synligt även för andra.

Det kritiska förhållningssättet medför också att man granskar: man ställer frågor. Man frågar sig exempelvis om det är rimligt, men även om det kunde vara på något annat sätt.

https://www.youtube.com/watch?v=tx3097ITqiU

Taggar

Lämna ett svar

Skapa konto

Senaste blogginläggen

Arkiv

Här kan du bläddra bland äldre blogginlägg