picture-512-1416993290.jpg

Blogg

Vetenskaplig grund i förskolan

Förskolans verksamhet ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. I min blogg har jag intresserat mig för frågeställningar som har med den vetenskapliga grunden att göra. Vad menas med en vetenskaplig grund? Vad skulle den kunna innefatta och hur…

Förskolans verksamhet ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. I min blogg har jag intresserat mig för frågeställningar som har med den vetenskapliga grunden att göra. Vad menas med en vetenskaplig grund? Vad skulle den kunna innefatta och hur får man till en verksamhet i förskolan som vilar på en vetenskaplig grund?

Mitt namn är Ebba Hildén och jag arbetar som utbildningsledare på rektorsprogrammet vid Karlstads universitet, undervisar vid förskollärarprogrammet och är även doktorand i pedagogiskt arbete. Jag har tidigare skrivit en licentiatuppsats om kommunikation mellan de yngsta förskolebarnen och forskar nu vidare om undervisning tillsammans med de yngsta förskolebarnen. I min blogg kommer jag att presentera olika forskningsresultat som kan vara intressanta för förskolans verksamhet. Jag kommer även att resonera och diskutera kring vetenskaplighet i förskolans verksamhet.

Välkommen till min blogg!

Definition enligt skolverket

Det här med vetenskaplig grund är inte helt lätt. Jag vill gärna börja med en slags definition, så att jag har något att utgå ifrån. Jag börjar helt enkelt med att googla ”vetenskaplig grund i förskolan” och hittar en power point från en av skolverkets konferenser (se klickbar länk nedan) där man har diskuterat vetenskaplig grund, beprövad erfarenhet, evidens och hur man kan arbeta forskningsbaserat i förskolan. I power pointen kan man läsa att vetenskaplig grund utgår från tre kriterier:

”-självständigt urskilja, formulera och lösa problem

-arbeta enligt akademisk praxis

-verka för att bygga kunskap och synlighet”

Jag skulle vilja sammanfatta det som ett förhållningssätt, där man arbetar systematiskt med dokumentering, planering och utvärdering. Jag tycker att den vetenskapliga grunden även bör innefatta att verksamheten ska bygga på forskningsresultat. (Möjligen är det det som skolverket menar när de skriver att man ska arbeta enligt akademisk praxis.) Skolverket har dock lyft fram den som en speciell del av verksamheten: evidens. Evidens definieras av att ”undervisningen grundas på vetenskapliga belägg”. Frågan är ju då också (som tidigare kommenterades) vilka forskningsresultat som man ska gå efter och vilka man ska bortse ifrån? Ibland kan ju forskningsresultat vara lite motstridiga …

Vetenskaplig grund, beprövad erfarenhet och evidens i praktiken (pdf)

Taggar

Lämna ett svar

Skapa konto

Senaste blogginläggen

Arkiv

Här kan du bläddra bland äldre blogginlägg