picture-1232-1480504083.png

Blogg

Fritidshemspedagogik

Vi är två fritidspedagoger som arbetat ihop under ett antal år och som här vill dela med oss om våra tankar kring Fritidshemspedagogik. Senaste året har vi deltagit i Regionalt Utvecklingscentrums (Karlstads universitet) satsning på Fritidshemspedagogik och efter dessa föreläsningar…

Vi är två fritidspedagoger som arbetat ihop under ett antal år och som här vill dela med oss om våra tankar kring Fritidshemspedagogik. Senaste året har vi deltagit i Regionalt Utvecklingscentrums (Karlstads universitet) satsning på Fritidshemspedagogik och efter dessa föreläsningar har vi skrivit några gästblogginlägg. Nu går vi över till en egen blogg.

Normer i skolan

Vilken är skillnaden mellan skola och fritidshem, skiljer det sig åt vilka normer vi förmedlar? 
Är det skillnad på att visa respekt på lektionen och visa respekt på fritidshemmet?
Vilka sociala normer förmedlar vi i skolan och vilka sociala normer förmedlar vi på fritidshemmet?
Med normer menar vi regler och förväntningar på beteenden.

Hur uppfattas då en fritidspedagog som undervisar mycket? 

Fritidspedagogens dag – olika roller, olika normer?

I vårt förra inlägg skrev vi om vikten av att fritidshemspedagogiken skulle få ta plats i skolan och kunde stå för något annat än bara ett rent kunskapsuppdrag. Vi kan komplettera undervisningen i skolan med fritidshemspedagogiken och vårt synsätt. När vi som fritidspedagoger är med under skoldagen så kan vi även titta på fritidshemspedagogikens mål kring eleven. Detta innebär dubbla uppdrag som är till gagn för eleven. Det innebär dock att vi behöver ha preciserat lärandet på fritidshemmet och att vi sätter ord på lärandet som sker. Om vi har gjort detta kan vi se elevernas utveckling och vilka elever som behöver extra anpassning och kan på så sätt motivera detta för föräldrar och rektor. 

Samtidigt så vet vi alla som arbetar på ett fritidshem att vår arbetsdag kan se väldigt olika ut. Vissa fritidspedagoger undervisar i olika ämnen och lägger en stor del av sin planeringstid på att förbereda för de ämnen de undervisar i. Andra kan undervisa på någon annans planering. Det finns även de som under skoldagen fungerar som resurser och jobbar med allt från att hjälpa eleverna socialt till att hjälpa till med kunskapsinlärningen. Vår planeringstid för fritidshemmet skiljer sig både när vi jämför skolor, men också mellan enskilda fritidspedagoger. Vi avslutar dock alla vår dag med att arbeta på fritidshemmet. 

En arbetsdag kan alltså innehålla flera olika uppdrag för en fritidspedagog. I de olika uppdragen har vi olika roller menar vi.

Hur skapar vi skillnad mellan skola och fritids?

Fritidshemmet fungerar som brygga mellan skolan och förskolan där fritidshemmets pedagogik påminner mer om förskolans pedagogik än om skolans. Under skoldagen har läraren ett tydligt kunskapsuppdrag medan en del av fritidshemmets uppdrag är just omsorg. 

En fritidspedagog som både arbetar i skolan och i fritidshemmet kan ha olika syfte med sin undervisning. I skolan ska saker vara färdigt i tid, det finns krav på en prestation och kanske i många fall en tidsbegränsning. På fritids kan man lägga undan, byta, fortsätta nästa dag eller nästa vecka och det ska även finnas plats för rekreation för eleven. Frågan blir hur detta påverkar våra elever? Under skoldagen kan de möta en typ av pedagog, medan under eftermiddagen en helt annan typ. För vissa elever kan det då bli svårt att skilja på verksamheterna.

Vi som fritidspedagoger behöver fundera vad vi förmedlar under arbetsdagen, vad signalerar vårt förhållningsätt, vem gör vad? Vi behöver vrida och vända på det vi gör så att eleverna möter en fritidspedagog på fritidshemmet som då har fritidshemmets undervisning i tankarna och inte skolans. Läroplanen sammanfattar det bra med att ”begreppet undervisning ska ges en vid tolkning i fritidshemmet där omsorg, utveckling och lärande utgör en helhet”. 

/Anna Östlin, Kristoffer Gustavsson Fritidspedagoger Karlstad kommun

Taggar

Lämna ett svar

Skapa konto

Senaste blogginläggen

Arkiv

Här kan du bläddra bland äldre blogginlägg