Video

Här kan du se de filmer som är publicerade på den här webbplatsen.

Josefin Nilsson om språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt – del 1

”Om man inte får tänka, kan man till slut tro att man inte kan tänka.”

Josefin Nilsson pratade bland annat om vikten av att få använda sitt modersmål i skolan, eftersom man behöver sitt starkaste språk till att tänka på.

Den här föreläsningen sändes live från en fullsatt Aula Magna på Karlstads universitet den 3 februari 2015.

Josefin Nilsson föreläser om språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt – att undervisa om skolspråkets texter. Seminariet syftar till att utöka deltagarnas teoretiska och praktiska kunskap om hur vi i undervisningen kan stödja olika elevers lärande och språkutveckling genom aktivt arbete med läsning och skrivning i svenska och svenska som andraspråk samt i skolans övriga ämnen.

Hon berättar om utmärkande drag i skolspråket och på olika sätt att stödja eleverna förmåga att hantera både skönlitteratur och sakprosa när de läser och skriver.

Här är del 2 av föreläsningen.

Lämna ett svar

Skapa konto