Josefin Nilsson om språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt – del 2

"Om man inte får tänka, kan man till slut tro att man inte kan tänka."

Josefin Nilsson pratade bland annat om vikten av att få använda sitt modersmål i skolan, eftersom man behöver sitt starkaste språk till att tänka på.

Den här föreläsningen sändes live från en fullsatt Aula Magna på Karlstads universitet den 3 februari 2015.

Josefin Nilsson föreläser om språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt - att undervisa om skolspråkets texter. Seminariet syftar till att utöka deltagarnas teoretiska och praktiska kunskap om hur vi i undervisningen kan stödja olika elevers lärande och språkutveckling genom aktivt arbete med läsning och skrivning i svenska och svenska som andraspråk samt i skolans övriga ämnen.

Hon berättar om utmärkande drag i skolspråket och på olika sätt att stödja eleverna förmåga att hantera både skönlitteratur och sakprosa när de läser och skriver.

Del 1 av föreläsningen finns här.

Musik: "Aurea Carmina" Kevin MacLeod (incompetech.com) 
Licensed under Creative Commons: By Attribution 3.0
http://creativecommons.org/licenses/b...