Video

Här kan du se de filmer som är publicerade på den här webbplatsen.

Energiföreläsning och experiment med Igor Zoric och Johan Rosén

En föreläsning om solljus, elektricitet och kemiskt bränsle som energibärare av Chalmers-professorn Igor Zoric. Sedan provar deltagarna tre nyframtagna experiment under ledning av Johan Rosén, JR Science. Ladda ner Igor Zorics powerpoint-presentation. Här finns Johan Roséns presentation.

Arrangörer: Kungliga vetenskapsakademin, Ingenjörsvetenskapsakademin, Karlstads kommun och Fortum. Sändningen gjordes av Pedagog Värmland.

Om du är intresserad av att jobba vidare i din klass runt de här frågorna kan du till exempel använda Energiboken, som Kungliga vetenskapsakademin och Ingenjörsvetenskapsakademin tagit fram. Den kan laddas ner som pdf eller beställas i klassuppsättning.

Andra föreläsningar i serien har varit Den globala energisituationen, Energi – möjligheter och dilemman, Från solljus till elbil och Klimatproblematiken i ett lokalt perspektiv.

Lämna ett svar

Skapa konto