Powerpoint-presentation Solljus, elektricitet och kemiskt bränsle som energibärare