särbegåvning

Sutherland och Särskild begåvning i tidiga åldrar

Jag tänkte att jag skulle presentera föreläsarna på konferensdagen den 19 augusti en efter en, med mål att lyckas med en per vecka. Jag börjar med Margaret Sutherland, och ett citat  från sidan 3 i hennes bok Gifted & Talented in the Early Years: Practical Activities for Children aged 3 to 6

Anmäl er till En dag om särskild begåvning, 19 augusti

Från och med idag, 1 april,  hälsas alla välkomna till att anmäla sitt deltagande på konferensdagen om särskild begåvning fredagen den 19:e augusti. Dagen är inte knuten till något specifikt skolämne och den riktar sig till alla som på något sätt har anknutning till pedagogisk verksamhet. Jag hoppas på många deltagare från Karlstad och Värmland, deltagare från andra orter är också varmt välkomna.

Fyra internationellt mycket erkända forskare kommer att föreläsa under dagen, alla har även koppling till pedagogisk praktik.

Konferensdag om begåvning i Stockholm

I Sverige så pågår en del insatser för att höja kunskapen och medvetenheten kring särskilt begåvade elever. En insats är Begåvningsinitiativet, som förra året i november anordnade en utbildningsdag, denna filmades och går att titta på via urplay.se

På måndag 30 november sker en liknande dag i Stockholm, citerat från deras websida

Att fortbilda sig inom särskild begåvning

Jag får frågor ibland kring hur man kan fortbilda sig kring särskild begåvning. Här kommer ett svar jag nyss gav till en lärarstudent, kanske finns det fler som vill ta del av svaret:

I Sverige finns det idag 3 kurser inom området som ger högskolepoäng. 

På Stockholms universitet finns 2 st 7,5 hp kurser just inom specialpedagogik som verkar vara ditt område Särbegåvning i skola och förskola I & II. Mer info på länkarna nedan:

KUL dag och föreläsning om särskild begåvning

Under vecka 44 hade vi KUL dagen i Karlstads kommun, ca 600 pedagoger träffades och delgav varandra av sina erfarenheter och kunskaper,vad som dagen erbjöd samt en hel del av föreläsarnas presentationer kan ni hitta här:

skola.karlstad.se/kul

Jag gav en föreläsning om särskild begåvning som filmades och som ni är välkomna att ta del av:

http://pedagogvarmland.se/filmer/sarskilt-begavade-elever-elisabet-mellroth

Skolutvecklingsprojekt - särskilt begåvade barn i matematik

Jag vill gärna passa på att göra reklam för ett mycket viktigt skolutvecklingsprojekt som kommer starta i augusti 2015 och hålla på fram till och med maj 2017.

Till dig som är eller känner en lärare i matematik i Karlstad kommun:

Välkommen att delta i ett skolutvecklingsprojekt i matematik med fokus på de särskilt begåvade barnens rätt att utmanas i en skola till för alla! I två år arbetar Elisabet Mellroth tillsammans med er för att utveckla undervisningssituationen i skolan för egentligen alla elever.

Sidor

Prenumerera på RSS - särbegåvning