män

Hur uppmärksammar du Internationella mansdagen?

Torsdag den 19 november är det internationella mansdagen. Dagen har firats sen 1999. Syftet med dagen är bland annat att uppmärksamma pojkars och mäns hälsa men även att uppmärksamma vanliga män som manliga förebilder.

Tittar en på statistiken när det gäller arbetsolyckor, alkoholism, kriminalitet, psykisk ohälsa, trafikolyckor, drunkningsolyckor och hemlöshet så är män kraftigt överrepresenterade. För det ligger i den destruktiva normen som finns för manlighet att du ska vara stark och klara dig själv.

Prenumerera på RSS - män