Ämnesdidaktik och didaktiska modeller – för Ämneslärardagen

Podd

Ämnesdidaktik och didaktiska modeller – för Ämneslärardagen

I denna podd lyfter vi begreppet didaktiska modeller. Didaktiska modeller är ett sätt att tänka kring hur didaktisk forskning kan komma till användning i praktiken.…
RSS

I denna podd lyfter vi begreppet didaktiska modeller. Didaktiska modeller är ett sätt att tänka kring hur didaktisk forskning kan komma till användning i praktiken. Vi diskuterar olika perspektiv på vad didaktisk kunskap kan bidra med och hur den kan bli användbar för lärare för att hantera utmaningar i planering, genomförande och utvärdering av undervisningsinnehåll. Frågan kommer belysas från olika ämnesperspektiv och didaktiska perspektiv, bland annat utifrån den flervetenskapliga ämnesdidaktiska forskning som bedrivs inom forskargruppen Research on Subject-specific Education (Rose).

Den här podden ingår som förberedelse inför Ämneslärardagen 13 juni 2024.

Madeleine Wiker, Nina Kilbrink, Torodd Lunde, Christina Olin-Scheller och Niklas Gericke

Vi som ligger bakom podden är:

  • Madeleine Wiker, universitetslektor i idrottsvetenskap
  • Nina Kilbrink, docent i pedagogiskt arbete
  • Torodd Lunde, universitetslektor i kemi med inriktning mot didaktik
  • Christina Olin-Scheller, professor i litteraturvetenskapens didaktik och professor i pedagogiskt arbete
  • Niklas Gericke, professor i naturvetenskapernas didaktik
  • Martin Stolare, professor i historia

Ämnesdidaktik och didaktiska modeller – för Ämneslärardagen

I denna podd lyfter vi begreppet didaktiska modeller. Didaktiska modeller är ett sätt att tänka kring hur didaktisk forskning kan komma till användning i praktiken. Vi diskuterar olika perspektiv på vad didaktisk kunskap kan bidra med och hur den kan bli användbar för lärare för att hantera utmaningar i planering, genomförande och utvärdering av undervisningsinnehåll. Frågan kommer belysas från olika ämnesperspektiv och didaktiska perspektiv, bland annat utifrån den flervetenskapliga ämnesdidaktiska forskning som bedrivs inom forskargruppen Research on Subject-specific Education (Rose).

Den här podden ingår som förberedelse inför Ämneslärardagen 13 juni 2024.

Taggar

Lämna ett svar

Skapa konto

Senaste poddavsnitt

Arkiv

Här kan du bläddra bland äldre poddavsnitt