Om Framtidens Lärande Väst

Logo Framtidens Lärande Väst

Den 13–14 juni 2023 välkomnade vi lärare och ledare, forskare, lärarutbildare och aktörer från hela landet till Framtidens Lärande Väst som ägde rum på Karlstads universitet. Arrangörer var stiftelsen DIU, Karlstads universitet och Karlstads kommun i samverkan med partners.

Tema framtid och hållbarhet

De digitala samarbetsformerna i skolan utvecklades språngartat i samband med pandemin. Vi har lärt oss massor. Nu går vi vidare. Framtidens Lärande Väst tar både ett ledarskaps- och ett lärandeperspektiv i utvecklingen av skolan. Vi summerar och spänner en bro mellan beprövad erfarenhet och vetenskap.

Mötesplatsen Framtidens Lärande är nydanande när det gäller erfarenhets- och kunskapsutbyte kring skolans utveckling i en digital tid. Nu kommer Framtidens Lärande till Västsverige, Värmland och Karlstad – föregångare för skolutveckling i samspel mellan forskning och praktik. Det är i samspelet mellan praktik och forskning som skolan utvecklas. Dialogen mellan yrkesverksamma, lärarutbildare och forskare kommer att vara central för dessa dagar.

Syftet med Framtidens Lärande är att bidra till regionala mötesplatser för erfarenhets- och kunskapsutbyte kring lärande i en digital era, med huvudmän och skolans professioner på alla nivåer. Målet är att växla upp beprövad erfarenhet och stärka självkänsla, med huvudmän och personal i dialog med forskning och universitet, bransch och myndigheter. Att utveckla ledarskap och skolans professioner baserat på dialog och kollegialt lärande i ett långsiktigt uthålligt arbete.

Målgruppen för mötesplatsen är samtliga pedagogiska yrkeskategorier i Sveriges skolor: beslutsfattare, ledare och samordnare i kommuner, skolledare, förskollärare, lärare, it- och mediepedagoger, lärarutbildare, forskare samt samhälls- och branschföreträdare.