Medverkande på Framtidens Lärande Väst

Logo Framtidens Lärande Väst

Här är några av de som medverkade på Framtidens Lärande Väst

Annika Agelii Genlott har i sin forskning visat att genomtänkt användning av digital teknik förbättrade elevresultaten i Svenska och Matematik, medan icke genomtänkt användning av digitala verktyg ledde till sämre resultat, och även sämre än traditionell undervisning.

Annika Agelii Genlott, forskare, projektledare Sveriges Kommuner och Regioner, tidigare skolutvecklare Sollentuna kommun

– Det finns en stor längtan efter de enkla svaren, men de finns inte. Det pågår en svart-vit debatt och en förenklad syn på digitalisering. Det går inte att säga att det är bättre eller sämre med att läsa på en skärm, det är verkligen inte antingen eller, säger Christina Olin-Scheller. Läs hela texten

Porträtt Christina Olin-Scheller
Christina Olin-Scheller, professor i litteraturvetenskapens didaktik och pedagogiskt arbete vid Karlstads universitet

Andreas Schleicher är särskild rådgivare för utbildningspolitik till generalsekreteraren vid Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) i Paris. Talar om ”Future, Sustainability and Education”. Han har arbetat i över 20 år med ministrar och utbildningsledare runt om i världen för att förbättra kvaliteten och jämlikheten i utbildningen.

Andreas Schleicher, Direktör för Education and Skills vid OECD

Anders Enström har arbetat som lärare i 20 år, på grundskolans alla stadier. Arbetar nu på Lärande Grundskola Skapa i Huddinge som förstelärare i IKT och undervisar i MA/NO/TK. Han sätter NO-ämnena i en verklig kontext, konkret och kreativt. Med hjälp av digitala verktyg skapas ett lärande som är individuellt anpassat och inkluderande.

Anders Enström, vinnare av Guldäpplet 2022

Daniel Olssons forskningsområde är inom utbildning för hållbar utveckling (education for sustainable development).

Daniel Olsson, Fil. dr i biologi, inriktning didaktik vid Karlstad universitet

Elisabet Nihlfors är ordförande i den operativa samordningsgruppen för ULF-avtal, en nationell försöksverksamhet kring praktiknära skolforskning och fd. dekan för fakulteten för Utbildningsvetenskaper vid Uppsala Universitet

Elisabet Nihlfors, professor i pedagogik – inriktning ledarskap

Ellinor Hallerström representerar IKT-nätverket för förskolan i Södertälje kommun som fick Guldäpplejuryns Särskilda pris 2022 för den brett förankrade, djupa och forsknings-anknutna, kollegiala samverkan man utvecklat kring lärandet för barnen i förskolan, med analoga och digitala verktyg.

Ellinor Hallerström, förskollärare med speciellt IKT uppdrag i Södertälje

Vinnare av Guldäpplet 2020 och European Language Label, författare, föreläsare och eTwinningambassadör för UHR.

Emelie Hahn, förstelärare på Gränbyskolan i Uppsala

Johan Sköld är föreläsare och Guldäpplepristagare 2019.

Johan Sköld, gymnasielärare/Förstelärare inom IKT på Forshagaakademien

Karolin Wagner arbetar på Skönadalsskolan, en F-6 skola i Kävlinge kommun. Undervisar i ämnet slöjd samt är förstelärare.

Karolin Wagner, Skönadalsskolan

Digital förändringsagent, föreläsare och entreprenör. Mottagare av Guldäpplets Jubileumsutmärkelse 2021.

Linda Mannila, docent och forskare, Linköpings universitet

Maries forskning utgår från ett intresse för lärares och elevers sociala samspel i klassrummet och arbetar med flera projekt kring frågor om vad samhällets och skolans digitalisering betyder för lärares och elevers interaktion och lärande, liksom hur skriftspråkliga praktiker förändras i takt med att såväl informationsteknologier som människors socialitet blir allt mer uppkopplad.

Marie Nilsberth, docent i pedagogiskt arbete, Karlstads universitet.

Förstelärare och mellanstadielärare på Paradisskolan och utvecklare i Borlänge kommuns skolor. Guldäppletpristagare 2022.

Martin Howe, förstelärare

Programansvarig för skolans digitalisering, Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, medlem i juryn för kvalitetsutmärkelsen Guldtrappan.

Mikael Svensson, SKR

Ola Henningsson kommer prata om digital kompetens – vad innebär det och kan det mätas?

Ola Henningsson, verksamhetsutvecklare, barn- och ungdomsförvaltningen, Karlstads kommun

Pernilla Andersson undervisar i ekonomi och juridik, marknadsföring och ledarskap – men också kursen entreprenörskap och företagande där eleverna driver UF. Guldäpplepristagare 2022.

Pernilla Andersson, lärare på ekonomiprogrammet Eksjö gymnasium
Peter Karlberg, undervisningsråd Skolverket, medlem i juryn för kvalitetsutmärkelsen Guldtrappan
Troed Troedson, Samhälls- och framtidsanalytiker. Mottog Guldäpplets Jubileumsutmärkelse 2021.
Ulrika Jonson, enhetschef digitalisering vid utbildningskontoret Södertälje kommun, föreläsare och utbildare. Guldäpplepristagare 2014.