Artiklar

Här kan du läsa alla artiklar som är publicerade på den här webbplatsen.

Magiska möten med litteratur i Hallbiblioteken

Ett av spåren inom satsningen Förundran – Bokstart i Värmland är att bygga upp hallbibliotek på förskolorna i Värmland. På så sätt tillhandahålls litteratur i barnens vardagliga miljö. Det möjliggörs genom en samverkan mellan Region Värmland, biblioteken och förskolorna. Med hallbiblioteken i förskolorna har barnen möjlighet att möta litteraturen under deras första viktiga år, vilket skapar positiva effekter på språkutvecklingen under hela uppväxten.

Böckerna i hallbiblioteket paketeras i påsar och lånas ut till barnen. På öppna förskolan i Vålberg/Edsvalla berättar förskolläraren Carolina Lönnemalm att vissa böcker har varit mer populära än andra, särskilt de som innehåller fler pekböcker, som passar de yngre barnen. Med stöd av hallbiblioteket har föräldradialogen om läsning, böcker och tecken som stöd ökat. Fler vårdnadshavare har blivit medvetna om deras barns språkutveckling, vilket har lett till fler familjeutflykter till stadsbiblioteket på helgerna.

Hallbiblioteket på öppna förskolan i Vålberg/Edsvalla. ”Låna gärna av bokpåsarna. De hänger runt hörnet ➡️” står det på en skylt när man kommer in.

I Årjängs kommun är hallbiblioteken nu en vanlig del av de flesta förskolor. Biblioteket i kommunen har förberett 50 numrerade bokpåsar med olika titlar. Bokpåsarna innehåller inte bara böcker, utan också en loggbok där både barn och vårdnadshavare kan skriva om boken och hur de upplevde den. Alla förskolor har också fått en lista där de kan notera vilka som lånat boken och datumet.

Innehållet i en bokpåse i hallbiblioteket på förskolan Skogsgläntan i Årjäng.
Förskolan Prästkragens hallbibliotek, Årjäng.

En del förskolor har till och med tagit initiativet till att starta sina egna hallbibliotek, innan de fått materialet från projektet. Förskolan Guldgruvan i Persberg/Filipstad är ett sådant exempel där de skapade sitt eget hallbibliotek genom att ta bort en skåpdörr i hallen.

Ett skåp förvandlades till ett hallbibliotek på förskolan Guldgruvan.

På förskolan Regnbågen i Kil har hallbiblioteken upplevts som väldigt positivt. Förskollärare Jennie Forsberg berättar att hallbibliotek underlättar verksamheten genom att göra det möjligt för barnen att ta hem böcker direkt, utan att behöva besöka biblioteket med en förälder. Detta har lett till fler samtal om böcker och litteratur med vårdnadshavare och vad de kan erbjuda barnen i form av språkstimulans. Dessutom har barnen blivit mer aktiva i valet av sin egen litteratur. De har också flera gånger besökt utställningen/lekmiljön från Kolla väskan projektet på biblioteket.

Information till vårdnadshavare på förskolan Regnbågen i Kil.
Tjusigt hallbibliotek på förskolan Sund i Säffle.

– Framgången med hallbiblioteken beror inte bara på tillgången till böcker, utan också på presentationen och introduktionen av projektet till barn och föräldrar, säger Ann-Katrin Lybeck, en koordinatorerna i projektet. Genom att presentera bokpåsarna som något magiskt och värdefullt, har förskolorna lyckats skapa en kärlek till böcker och läsning bland barnen och deras familjer.

Vikten av hallbiblioteken framhålls också på Karlstads logopedmottagning, där bokpåsar delas ut till utvalda vårdnadshavare i samband med besök. I stället för att ha bokpåsarna tillgängliga för alla, har de valt denna mer selektiva approach för att säkerställa att de når de familjer som kanske inte annars skulle ha tillgång till böcker.

Hallbibliotek-projektet har haft en märkbart positiv inverkan på läsningen i förskolorna. Förutom att stärka barnens språkutveckling och stimulera deras intresse för läsning, har hallbiblioteken också bidragit till att öka samarbetet mellan biblioteken och förskolorna. Det blir spännande att följa utvecklingen framåt. Tack till alla som delat med er av arbetet med hallbibliotek till den här artikeln!

Läs mer om Hallbibliotek på Region Värmlands hemsida.

Du kan också läsa om satsningen Förundran – Bokstart i Värmland och en artikel om en annan del i satsningen – Den kreativa språkresan.

Lämna ett svar

Skapa konto