Artiklar

Här kan du läsa alla artiklar som är publicerade på den här webbplatsen.

Lärare och forskare tilldelas pris i geografi

Sofie Nilsson, lärare på Vålbergsskolan i Karlstad och doktorand på Karlstads universitet, har tilldelats Kungliga Vetenskapsakademins Svenska Nationalkommitté för geografi och Svenska Sällskapet för Antropologi och Geografi, SSAG:s årliga lärarpris i geografi.

Sofie Nilsson, lärare på Vålbergsskolan i Karlstad och doktorand på Karlstads universitet.

Sofie Nilsson vinner priset med SSAG:s nominering:

”Årets pristagare Sofie Nilsson är en entusiastisk och väldigt skicklig lärare som lyfter geografiämnet inom skolans ämnesgrupp och i kommunens ämnesnätverk för förstelärare och SO-lärare. Genom forskarstudierna fortsätter Sofie att bidra med material från relevant geografisk forskning till skolan och kommunens ämnesgrupper. Sofie bidrar även till skolans skolutvecklingsarbete på en övergripande nivå, i form av kollegiala samtalsmodeller som leder till arbetslagsutveckling.”

Text: Maria Nilsson, Karlstads universitet/Karlstads kommun

Läs mer hos Karlstads kommun.

Läs mer om Sofie Nilsson, tidigare Månadens forskare på Pedagog Värmland.

Lämna ett svar

Skapa konto