Artiklar

Här kan du läsa alla artiklar som är publicerade på den här webbplatsen.

Månadens forskare – Sofie Nilsson

– Det är inte alltid nödvändigt med ett specifikt intresseområde för att börja forska. Det kan gå fint att ha många. Till en början var det energikrävande att bestämma ett forskningsfokus, men att ha en öppen ingång och att inte ha en ”darling att döda” kan också vara en fördel. Jag har haft möjlighet att vara förhållandevis flexibel inom forskarskolans ämnesdidaktiska ramar, säger Sofie Nilsson, licentiand som forskar på halvtid inom forskarskolan för undervisningens digitalisering, Fundig, vid Karlstads universitet.

Sofie Nilsson, leende i mönstrad gul, svart och grå skjorta.

Sofie Nilsson är utbildad gymnasielärare i geografi och samhällskunskap, och har även behörighet för att undervisa i engelska för grundskolan. Sedan lärarexamen har hon arbetat som lärare i grundskolan och undervisar i SO-ämnena och engelska.

– 2003 började jag på Vålbergsskolan, en grundskola i Karlstads kommun. Där är jag kvar och trivs mycket bra. Även om det kan tyckas som en lång tid på en och samma skola upplever jag det inte så. Arbetet är både utvecklande och utmanande. Jag har deltagit i olika projekt, bland annat ett för att förebygga social oro, och drivit skolutvecklande arbete kring digitalisering. När jag inte forskar är jag mentor i årskurs sex, men har merparten av min undervisning i årskurs 7-9.

”Det kliade i fingrarna”

Trots ett utvecklande och utmanande arbete som lärare ville Sofie Nilsson något mer. 

– Det kliade i fingrarna. På frågan om det var som jag tänkt mig att forska blir svaret både ja och nej. Ja när det gäller textläsning, ett avancerat akademiskt språk och skrivkramp. Nej när det gäller att få inblick i den oerhört kreativa forskarmiljön som finns på universitetet – alla intressanta seminarier, alla kunniga seniora forskare och alla spännande samarbeten, nationellt som internationellt. Det är oerhört kul att få vara en liten del av det här forskarsammanhanget. 

– När min hjärna väl hade vant sig att kombinera två arbeten insåg jag vilken erfarenhet det är att få ta del av två verksamheter. Lärarjobbet är så mångfacetterat och ofta ”här och nu”. En lärardag kan gå extremt snabbt och mycket kan hända samtidigt. Forskarstudierna är mer teoretiska, forskningen sker inom och genom mig. En tung och improduktiv forskardag kan då gå extremt långsamt. Lärarjobbet och forskningen är ibland varandras motsatser, men det finns tydliga kopplingar mellan dem. Jag har turen att ha två roliga jobb!

Geografiämnet i fokus


Sofie Nilssons forskning handlar om undervisningens digitalisering med fokus på geografiämnet på högstadiet. Hon har gjort två delstudier. Den första handlade om att ta reda på vilka digitala och ämnesspecifika digitala verktyg som användes i geografiundervisningens olika ämnesteman, och den andra studiens design baserades på resultaten från den första studien. 

– Ett huvudresultat blev att ämnesspecifika digitala verktyg som innehåller stora mängder geografisk information och data, exempelvis enklare GIS-verktyg och liknande, inte används i så stor utsträckning i geografiundervisningen. Det visade sig även att lärare upplevde att det var svårt att hantera undervisningsteman som handlade om att eleverna skulle göra geografiska analyser. Den andra delstudien undersökte hur en grupp lärare planerar sin undervisning kring geografiska analyser med ämnesspecifika digitala verktyg. Under studien fick lärargruppen möjlighet att planera tillsammans och utveckla sina geografiska ämneskunskaper samt sina kunskaper om de ämnesspecifika digitala verktygen.

De två delstudierna publiceras som artiklar och kommer vara en del av Sofie Nilssons licentiatuppsats. 

– Jag hoppas att min studie ska sätta ljus på geografiämnets komplexitet och möjligheter samt behovet av att lärare får möjlighet att få utveckla sin ämnesspecifika kompetens. Behovet av tid för samtal om ämnesundervisning och ämnesplanering är viktigt. Jag hoppas också kunna bidra till att bredda diskussionen om skolans digitalisering och att lyfta behovet av en ämnesspecifik digital kompetens.

Till verksamma lärare som någon gång kanske funderat på att börja forska har hon en uppmaning: 

– Våga testa! Du får ändra dig! Jag tror att om man upplever ett ”kli i fingrarna” eller sug efter något mer, då kommer forskarstudierna att vara en klockren utmaning. 

Under ett seminarium den 12 november försvarar Sofie Nilsson sin licentiatuppsats. Mer information kommer när det närmar sig. Håll koll på Karlstads universitets kalendarium på startsidan kau.se

Läs mer om Sofie Nilsson och hennes forskning.

Text: Maria Nilsson, Karlstads universitet

Tidigare Månadens forskare

Läs fler artiklar i vår serie om skolforskare på Karlstads universitet.

Lämna ett svar

Skapa konto