Artiklar

Här kan du läsa alla artiklar som är publicerade på den här webbplatsen.

KAPET – Karlstads universitets pedagogiska tidskrift

Karlstads universitets Pedagogiska Tidskrift handlar om pågående forskning inom utbildningsvetenskap, huvudsakligen vid Karlstads universitet. Syftet med skriften är att ge en bild av forskningsverksamheten i Karlstad och att bidra till debatt inom utbildningsvetenskaplig forskning och praktik. Kapet innehåller artiklar, recensioner av avhandlingar eller annan aktuell litteratur, information från konferenser samt studerandeuppsatser. Artiklar publiceras löpande under året, med ett samlingsnummer vid årsskiftet.

KAPET – Karlstads universitets pedagogiska tidskrift

Utvecklingsarbeten på yrkesprogram – KAPET nr 2, 2021

Stenskulpturer, två stora ansikten

Tidskriften ges ut av institutionen för pedagogiska studier vid Karlstads universitet.

Lämna ett svar

Skapa konto