Granskade böcker och läromedel

Här finns de granskningar som är gjorda med mallen för att granska böcker och läromedel utifrån genus- och mångfaldsperspektiv.

Matte direkt – 2010