Genusgranskning av Matte direkt

Granskningen är gjord av genuspedagogen Annette Carlsson på Barn och ungdomsförvaltningen på Karlstads kommun.

Omslag Matte direktTitel: Matte direkt

Författare: Synnöve Carlsson, Karl-Bertil Hake, Birgitta Öberg

Utgivningsår: 2010

Ämne: Matematik

Undersökning

Flickor/kvinnor förekommer ensamma 57 gånger i texten och 29 gånger på bilderna jämfört med 54 gånger och 36 gånger för pojkar/män. Pojkar och flickor förekommer 19 gånger tillsammans i text och 10 gånger i bild. Då är de lika aktiva och gör samma saker, t ex bygger eller bakar.

Det finns bilder och namn i texten på personer med olika etnicitet. Det finns ingen person med annan religion, med funtionsnedsättning och inga hbtq-personer i text eller bild.

Analys

Finns det exempel på fördomar utifrån diskrimineringsgrunderna i text eller bild?

Nej

Kan boken upplevas som kränkande? Och i så fall för vem?

Nej

Finns det exempel på mångfald i text och bild?

Vid varje textruta finns en tecknad person. Dessa personer har många olika etniciteter. I texten förekommer många namn som inte är typiska svenska så som Abdullah, Sohrab, Senni och Izla. Det förekommer personer med många olika åldrar och pojkar/män och flickor/kvinnor gör samma saker. Alla bakar, kör bil, sysslar med samma sporter osv

Om inte: Hur kan du i så fall arbeta med mångfald i din undervisning/verksamhet?

Det som saknas i boken är religion, funktionsnedsättning och HBTQ. Här kan man göra egna exempel där dessa diskrimineringsgrunder förekommer vid t ex genomgånger och läxor

Uppfyller detta läromedel/denna bok de krav på jämställdhet och likabehandling som finns i läroplanen?

Detta är en matematikbok där författarna verkligen har tänkt till när det gäller jämställdhet och etnicitet.

Hur kan du med hjälp av denna bok/ detta läromedel arbeta med mångfald i din undervisning/ i din barngrupp?

Genom att det finns så många olika bilder på personer med olika etnicitet i denna bok och uppgifter där både pojkar och flickor gör samma saker kommer detta att bredda elevernas uppfattning om vad som är normalt

Hur skulle du kunna komplettera boken/läromedlet, ur genus- och mångfaldsperspektiv?

Gör egna exempel där religion, funktionsnedsättning och HBTQ finns med.

---

Här kan du genusgranska ditt läromedel online.