Evenemang – Inspireras och utvecklas tillsammans

I kalendern hittar du föreläsningar, kurser och annat inom området utbildning och skola, från olika arrangörer.

-

Våld mot barn i Sverige – upptäckt och orosanmälan

Centrum för forskning om barns och ungas psykiska hälsa och uppväxtvillkor (CBU) tillsammans med Regionalt Utvecklingscentrum (RUC) vid Karlstads universitet anordnar seminarium och workshop om våld mot barn, upptäckt och orosanmälan.

Program

09.00 – 09.30 Kaffe och registrering

09.30 – 09.40 Välkommen önskar CBU och RUC – Gisela Priebe, professor i psykologi och föreståndare för CBU och Monica Evermark, föreståndare för RUC

09.40 – 10.00 Förekomst av våld mot barn i Sverige och de främsta riskfaktorerna för våld – Carolina Jernbro, lektor folkhälsovetenskap

10.00 – 10.45 Våldets konsekvenser för barns utveckling och hälsa, samt tecken och symtom på våld – Kjerstin Almqvist, professor i psykologi

10.45 – 11.00 Paus

11.00 – 11.20 Anmälningsplikt, anmälan och socialtjänstens skyddsbedömning och förhandsbedömning – Magnus Albinsson, adjunkt socialt arbete

11.20 – 12.00 Barnutredning enligt BBIC och socialtjänstens stöd och insatser vid våldsutsatthet – Birgitta Persdotter, lektor socialt arbete

12.00 – 13.00 Lunch (ordnas på egen hand)

13.00 – 16.00 Workshop – inklusive fika. Ni får möjlighet att I tvärprofessionella grupper diskutera realistiska fall gällande barn och våld.

Hjärtligt välkommen!
Carolina Jernbro (Folkhälsovetenskap, CBU) Evelina Landstedt (Socialt arbete, CBU) och Monica Evermark (RUC)

Information

Datum: -

Målgrupp: Lärare inom förskola, skola och fritidshem, personal inom elevhälsan, barnhälsovården och övriga berörda inom primärvården.

Plats: Karlstads universitet, Lagerlöfsalen (1A 305)

Anmälan

Sista anmälningsdag: 2023-10-27

Kostnad: Dagen är kostnadsfri

Lämna ett svar

Skapa konto