Evenemang – Inspireras och utvecklas tillsammans

I kalendern hittar du föreläsningar, kurser och annat inom området utbildning och skola, från olika arrangörer.

Logotyp Skolforskningsinstitutet

Utlysning av forskningsbidrag från Skolforskningsinstitutet 2022

Årets inriktning är: Metoder och arbetssätt i undervisningens planering, genomförande och utvärdering som bidrar till barns och elevers utveckling och lärande.

Utlysningen öppnar 16 mars kl. 14.00 och stänger 11 maj kl. 14.00.

Information

Startdatum:

Slutdatum:

Målgrupp: Huvudsökande/projektledare måste ha avlagt doktorsexamen vid det datum då ansökan lämnas in samt, om bidrag beviljas, vara anställd hos godkänd medelsförvaltare med minst 20 procent när projektet startar.

Mer information om evenemanget

Lämna ett svar

Skapa konto