Evenemang – Inspireras och utvecklas tillsammans

I kalendern hittar du föreläsningar, kurser och annat inom området utbildning och skola, från olika arrangörer.

Tidigt läs- och skrivlärande i pedagogisk verksamhet 30 hp

Anordnas av Karlstads universitet

Kursen Tidigt läs- och skrivlärande i pedagogisk verksamhet vänder sig till dig som vill utveckla din kompetens för att undervisa i läs- och skrivutveckling. Kursen består av fyra delkurser och delkurs ett tar upp hur barn lär sig läsa och skriva utifrån aktuell forskning.

I delkurs två ligger fokus på hur utvecklingen av studentens egna grammatiska kunskaper ligger till grund för en fördjupad skrivprocess hos elever med svenska som modersmål såväl som hos elever med svenska som andraspråk. I delkurs tre behandlas berättandets och barnlitteraturens betydelse i tematiska perspektiv samt kunskaper om det effektiva och utvidgade läslärandet. Delkurs fyra tar upp området bedömning och dokumentation parallellt med innehåll som knyter an till läs- och skrivsvårigheter.

Kursen har inga fysiska kursträffar och undervisningen genomförs med inspelade föreläsningar. Examinationer sker i form av fältuppgifter vilka följs upp av skriftliga examinationer och muntliga seminarier på Zoom. Examinationer sker även genom skriftliga salstentor vilka kan skrivas på något av de lärcentra som Karlstads universitet har avtal med. I samband med fältuppgifterna förväntas tillgång till undervisningsgrupp i skolan.

Information

Datum:

Målgrupp: Lärare i förskoleklass till årskurs 3 som saknar behörighet och/eller vill utöka sin kompetens i svenska.

Mer information om evenemanget

Övrigt

Bilaga: Tidigt-läs-och-skrivlärande_A4.pdf

Lämna ett svar

Skapa konto