Evenemang – Inspireras och utvecklas tillsammans

I kalendern hittar du föreläsningar, kurser och annat inom området utbildning och skola, från olika arrangörer.

Sonja Kovalevsky och logotyper

Sonja Kovalevsky-dagarna vid Örebro universitet

Arrangör: Örebro universitet och svenska nationalkommittén för matematik

Vi vänder oss till Er som har matematikintresserade gymnasieelever i årskurs 3, och hoppas du kan sprida detta meddelande bland matematiklärarna på din gymnasieskola.

Sonja Kovalevsky-dagarna riktar sig till gymnasister som är intresserade av matematik. Dagarna arrangerades för första gången under Världsmatematikåret 2000 och har sedan dess genomförts årligen med många nöjda deltagare från Sveriges gymnasieskolor. Ett mål med Sonja Kovalevsky-dagarna är att öka intresset för matematikstudier bland ungdomar.

Varje gymnasieskola inbjuds att skicka två elever till dagarna, en kvinnlig och en manlig. Eleverna väljs bland dem som visar ett levande intresse för ämnet matematik och som går sista året i gymnasiet. Programmet utgörs av en intressant blandning av föredrag, workshops och andra aktiviteter. Föredragshållarna representerar både universitet och näringsliv. Deltagarna får tillfälle att träffa studenter och prata om matematikstudier på högskolan.

I samband med arrangemanget delas också Sonja Kovalevsky-priset ut till årets bästa projektarbeten i matematik som genomförts av en kvinnlig elev. Priset är på 6000 kr och kan fördelas på högst tre pristagare. Nomineringar till priset kan ni göra här: Sonja Kovalevskypriset

Bifogat finner Du också ett informationsblad som ni kan använda för att sprida informationen till lärare och elever.

Information

Startdatum:

Slutdatum:

Målgrupp: Gymnasieelever åk 3 med särskilt intresse för matematik

Plats: Örebro universitet

Mer information om evenemanget

Anmälan

Sista anmälningsdag: 2022-09-30

Kostnad: Anmälningsavgiften är 3000 kr per deltagare och betalas av gymnasieskolan. Arrangören betalar resa, hotell och samtliga måltider under arrangemanget.

Kontaktuppgifter

Kontaktperson: Henrik Olsson

Telefon: 019-30 12 36

E-post: henrik.olsson@oru.se

Övrigt

Bilaga: SK-Flyer_final.pdf

Lämna ett svar

Skapa konto