Evenemang – Inspireras och utvecklas tillsammans

I kalendern hittar du föreläsningar, kurser och annat inom området utbildning och skola, från olika arrangörer.

Två barn på förskolan sitter och håller varandra i handen och förskollärare sitter bredvid.

Professionssatsning: Förundran, kreativitet och språk-lek-lighet

Våren 2022 startar RUC upp en ny tvåårig professionssatsning: Förundran, kreativitet och språk-lek-lighet. Syftet är att olika professioner inom förskola, öppen förskola, bibliotek och barnhälsovård ska hitta samverkansmöjligheter genom att mötas, utbyta erfarenheter, ta del av forskning samt utveckla och fördjupa sin egen kunskap och förståelse för de yngsta barnens språkande och litteracitetsutveckling.

Tillsammans ska vi skapa en samsyn och förundras över att de yngsta barnen uttrycker sig med hela sin kropp. Vi kommer att lyfta hur de kommunicerar med andra, skapar mening och språkar på alla möjliga sätt.
Detta sker i samarbete med Region Värmlands satsning Förundran – Bokstart i Värmland som genomförs med stöd av Kulturrådet.

Merparten av träffarna kommer att ske digitalt via Zoom, men vi har en förhoppning om att få träffas på Karlstads universitet vid några tillfällen. Vid de digitala träffarna behöver du en egen dator och möjlighet att kunna sitta ostört (en person per skärm).

Professionssatsningens upplägg

I denna satsning är det Inga-Lill Emilsson, universitetsadjunkt i pedagogiskt arbete vid Karlstads universitet som är processledare och har det övergripande ansvaret för upplägg och innehåll. Vi har också ett nära samarbete med biblioteksutvecklare Annica Hagel Arvidsson på Region Värmland. I satsningen erbjuder vi åtta träffar utspridda över flera terminer med start den 27 april 2022. Förutom de åtta träffarna ingår fem lärledarträffar för de deltagare som ska vara lärledare och leda arbetet i den egna kommunen. Nedan kan du läsa mer om uppdraget som lärledare.

Lärgrupper

Efter varje träff så prövar deltagaren sin nya kunskap i den egna verksamheten och möter andra i en så kallad lärgrupp i den egna kommunen. En lärgrupp består av andra deltagare i professionssatsningen, från olika professioner, i den egna kommunen. I lärgruppen förs samtal om olika erfarenheter, lärdomar och nya insikter som bidrar till att arbetet kan förbättras och utvecklas.

Lärledare

Lärgrupperna leds av en lärledare som rektor/chef valt ut. Lärledarna förbereds för sitt uppdrag genom särskilda träffar vid Karlstads universitet. Vid träffarna får lärledarna samtalsverktyg för att leda det kollegiala lärandet. Ett viktigt syfte för dessa träffar och samtal är erfarenhetsutbyte vad gäller att leda kollegors utvecklingsarbete i sin kommun. Även projektansvariga rektorer/chefer bjuds in till den första träffen där de framför allt delar varandras erfarenheter av hur de ger stöd i arbetet i den egna kommunen.

Information

Datum:

Målgrupp: Personal inom förskola, bibliotek, BVC, familjecentraler och öppen förskola.

Mer information om evenemanget

Anmälan

Sista anmälningsdag: 2022-03-15

Kontaktuppgifter

Kontaktperson: Inga-Lill Emilsson, universitetsadjunkt, Karlstads universitet

E-post: inga-lill.emilsson@kau.se

Lämna ett svar

Skapa konto