Evenemang – Inspireras och utvecklas tillsammans

I kalendern hittar du föreläsningar, kurser och annat inom området utbildning och skola, från olika arrangörer.

Lärare och elever

Pedagogik för särskild begåvning

Hösten 2024 startar RUC upp en ny professionssatsning: Pedagogik för särskild begåvning. Syftet är att öka kunskapen om undervisning för barn och elever med särskild begåvning och på så sätt skapa förutsättningar för förskolor och skolor att kunna utforma handlingsplaner. Professionssatsningen vänder sig till lärare i förskola, grundskola och gymnasieskola samt till speciallärare och specialpedagoger. Deltagarna ges möjlighet att utveckla och fördjupa sina kunskaper om hur undervisning för barn och elever med särskild begåvning kan utformas i ett inkluderande sammanhang.

Professionssatsningen kommer att omfatta 8 träffar (heldagar kl. 9-16) under tre terminer, ht 2024, vt 2025 och ht 2025. Några av träffarna kommer att ske fysiskt på plats på Kau och några digitalt via Zoom. I satsningen ingår en lärledarutbildning som omfattar 5 träffar för förskollärare,lärare och specialpedagoger som blir utsedda att delta som lärledare. Du kan läsa mer om lärledaruppdraget nedan.

TEMATISKT INNEHÅLL FÖR TRÄFFARNA KOMMER ATT VARA:

  • Introduktion till fortbildningens innehåll och upplägg samt teori om särskild begåvning och identifikationsprocesser
  • Socioemotionell utveckling och psykisk hälsa
  • Underprestation och twice exceptional
  • Differentierad undervisning och anpassningar i klassrummet
  • Specialpedagogik
  • Identifikation av särskild begåvning, mobbning och ”talent centers”
  • Anpassningar i klassrummet, efter olika ämnen och stadier/åldrar
  • Avslutning och summering – vad har vi lärt oss?


LÄRLEDARE

Ett syfte med RUC:s professionssatsningar är utveckla nätverk och yrkeskunnande tillsammans med andra. Detta för att etablera strukturer som ger förutsättningar för fortsatt utvecklingsarbete även efter att den aktuella kompetensutvecklingen avslutats. I satsningen ingår en lärledarutbildning som omfattar 5 träffar. Lärledarna förbereds för sitt uppdrag genom särskilda träffar vid Karlstads universitet. Vid träffarna får lärledarna samtalsverktyg och ta del av metoder för att leda det kollegiala lärandet. Ett viktigt syfte för dessa träffar är samtal och erfarenhetsutbyte vad gäller att leda kollegors utvecklingsarbete i sin kommun. Rektor utser lärledare på sin enhet och rektorer bjuds också in till den första lärledarträffen. För deltagande lärare i professionssatsningen är en förutsättning att det finns avsatt tid för utbildningsträffarna samt tid för kollegialt lärande i den egna verksamheten.


INTYG

Efter avslutad satsning får deltagare som närvarat 75% av träffarna ett intyg.


FÖRDJUPNING 

Det kommer finnas möjlighet för förskollärare och lärare att ta högskolepoängsgivande kurser i kombination med professionssatsningen. Totalt kommer 15 hp i form av tre kurser att erbjudas. De första 5 hp löper parallellt med professionssatsningen. Övriga 10 hp är en ytterligare fördjupning. Poänggivande kurser kommer innebära inläsning av litteratur samt två examinationstillfällen. Information om detta kommer vid första träffen.


ANMÄLAN

Rektorer anmäler deltagare.

Mer information och anmälan hittar ni här.

Information

Datum:

Målgrupp: Professionssatsningen vänder sig till lärare i förskola, grundskola och gymnasieskola samt till speciallärare och specialpedagoger

Mer information om evenemanget

Anmälan

Sista anmälningsdag: 2024-04-11

Kontaktuppgifter

Kontaktperson: Anna Hidén

E-post: ruc@kau.se

Lämna ett svar

Skapa konto