Evenemang – Inspireras och utvecklas tillsammans

I kalendern hittar du föreläsningar, kurser och annat inom området utbildning och skola, från olika arrangörer.

Nytt masterprogram för yrkeslärare

Från och med i höst kan även yrkeslärare vidareutbilda sig på avancerad nivå. Då startar Masterprogrammet i pedagogik för yrkeslärare som utvecklats i samarbete mellan Karlstads universitet, Göteborgs universitet och Linköpings universitet.

– Det känns väldigt bra att vi nu kan erbjuda yrkeslärare en avancerad utbildning och att vi kan fylla den lucka som tidigare varit i utbildningsutbudet, säger Jessica Eriksson, dekan för Lärarutbildningen vid Karlstads universitet. Att vi ger utbildningen tillsammans med andra universitet är en styrka, och det är ett tydligt exempel på det goda samarbete som forskare inom området vid Karlstads universitet har byggt upp. Det är något som vi är glada och stolta över.

Utbildningen vänder sig till utbildade yrkeslärare som vill fördjupa sina kunskaper inom yrkesutbildning. Programmet ska skapa förutsättningar för att utveckla vetenskaplig kunskap och praktisk kompetens för att möta de krav som samhälle, skola och näringsliv ställer på personal som arbetar med utbildning och lärande. Under utbildningen förbereds även studenten för forskarutbildning och forskning.

Kurser vid Karlstads universitet

Tre av programmets kurser kommer att ges vid Karlstads universitet. De är Yrkesutbildning i skola och arbetsliv (7,5 hp), Metodkurs 1 (7,5 hp) och Yrkesdidaktik (7,5 hp).

– Programmet ger studenterna bra förutsättningar för att både utvecklas som yrkeslärare och för att fortsätta studera vid vår forskarutbildning, säger Annelie Andersen, lektor i pedagogiskt arbete vid Karlstads universitet. Kurserna Yrkesutbildning i skola och arbetsliv samt Yrkesdidaktik har exempelvis en tydlig koppling till såväl forskningsprojekt vid universitetet som utvecklingsprojekt i samverkan med gymnasial yrkesutbildning i närområdet.

Fyra års studier på halvfart

Programmet ges på distans och omfattar fyra års studier på halvfart. Examen, som ges inom huvudområde pedagogik, utfärdas av Linköpings universitet efter slutförd utbildning.

Information

Datum:

Mer information om evenemanget

Lämna ett svar

Skapa konto