Evenemang – Inspireras och utvecklas tillsammans

I kalendern hittar du föreläsningar, kurser och annat inom området utbildning och skola, från olika arrangörer.

-

Nordiskt webbinarium om ”En skola för alla”

Forskningsprojektet Nordiska grundskolor som dåtida, samtida och framtida mötesplatser erbjuder ett webinarium för intresserade. Forskare från Karlstads universitet medverkar tillsammans med kollegor från övriga nordiska länder.

I webinariet diskuteras hur idén om en skola för alla historiskt vuxit fram i de nordiska länderna, och vad som hänt idag med den så kallade nordiska skolmodellen. Det blir också tillfälle till diskussioner och erfarenhetsutbyte i mindre grupper.

Arrangemanget ingår i en seminarieserie vid Center för grundskoleforskning, Syddansk universitet, Odense och riktar sig särskilt till intresserade i alla nordiska länder.
Forskningsprojektet ingår i det större programmet Future challenges in the Nordics, läs vidare på här: https://futurenordics.org/projects/nordic-basic-schools-past-present-and-future-sites-solving-challenges-making-diverse

Varmt välkomna!
Marie Nilsberth, Karlstads universitet

Information

Datum: -

Målgrupp: lärare, specialpedagoger, skolledare, forskare och andra intresserade

Mer information om evenemanget

Anmälan

Kostnad: Utan kostnad

Lämna ett svar

Skapa konto