Evenemang – Inspireras och utvecklas tillsammans

I kalendern hittar du föreläsningar, kurser och annat inom området utbildning och skola, från olika arrangörer.

En lärare står bredvid och vänder sig mot elev som sitter.
Foto: Maria Obed

Magister/masterprogram i ämnesdidaktik 120 hp

Är du intresserad av att utveckla din undervisning och att leda ämnesdidaktisk skolutveckling? Frågor kring undervisningens organisering och genomförande står i centrum för detta magister-/masterprogram i ämnesdidaktik. Genom att sätta begreppet ämnesdidaktisk skolutveckling i centrum ger programmet dig möjlighet att utvecklas som lärare men också att få redskap att bidra till det kollegiala arbetet med att utveckla undervisning på huvudmannanivå.

Programmet vänder sig till yrkesverksamma lärare i alla skolformer. Utbildningen ges på distans med 50% studietakt.

Behörighetskrav

Lärarexamen, eller motsvarande examen om minst 180 hp. Gymnasieskolans Svenska kurs 3 eller B eller Svenska som andra språk kurs 3 eller B eller motsvarande. Gymnasiets Engelska kurs 6 eller B eller motsvarande.

Information

Datum:

Mer information om evenemanget

Lämna ett svar

Skapa konto