Evenemang – Inspireras och utvecklas tillsammans

I kalendern hittar du föreläsningar, kurser och annat inom området utbildning och skola, från olika arrangörer.

Porträttbild kvinna

Framtidens lärarutbildning – erfarenheter och visioner

Under två dagar erbjuder Örebro universitet en kostnadsfri digital konferens med föreläsningar, workshoppar och paneldebatter om utmaningar och möjligheter med lärarutbildning i samverkan med olika parter.

Inriktning och målgrupp

Den första konferensdagen är inriktad på utmaningar, möjligheter och visioner med svensk lärarutbildning i samverkan med skolhuvudmän och andra samverkansparter. Målgruppen för dag 1 är främst skolhuvudmän, skolledare, yrkesverksamma förskollärare/lärare, lärarutbildare, lärarstudenter, politiker och andra med intresse av utveckling av lärarutbildning och skolverksamhet.

Den andra konferensdagen är inriktad på utmaningar, möjligheter och visioner med svensk lärarutbildning i samverkan med andra lärosäten med såväl nationell som internationell styrning. Målgruppen för dag 2 är främst verksamma på svenska lärosäten med lärarutbildning samt politiker, myndigheter, fackförbund och andra med intresse av utveckling av lärarutbildning och skol- och förskoleverksamhet.

Information

Startdatum:

Slutdatum:

Mer information om evenemanget

Lämna ett svar

Skapa konto