Evenemang – Inspireras och utvecklas tillsammans

I kalendern hittar du föreläsningar, kurser och annat inom området utbildning och skola, från olika arrangörer.

-

logotyp för Karlstads universitet, en gul sol med texten skriven runt om

Forskningspresentationer om fritidshemmets uppdrag, pedagogik och undervisning

Är du intresserad av forskning som på olika sätt och från olika perspektiv belyser fritidshemmet? Då är du välkommen att träffa forskarna i Karlstad universitets fritidspedagogiska forskargrupp när de berättar om både pågående och avslutade studier. Du får även möjlighet att möta studenter och lärare på grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem samt programledaren för utbildningen.

Innehåll:

Att skapa lekvärldar genom musikaliskt lekande: Mona Persson Aronsson, doktor i musikpedagogik

Matematiska aktiviteter: Karin Våge, adjunkt i matematikdidaktik

Närsamhälle och föreningsliv i fritidshemmets undervisning: Peter Carlman, lektor i pedagogiskt arbete och Martin Stolare, professor i historia

Barns rättigheter på fritidshem: Lisa Isenström, biträdande lektor i pedagogiskt arbete

Lekar, fysiska aktiviteter och utevistelse som kraftfull kunskap: Birgitta Ljung Egeland, lektor i svenska språket

Professionella dilemmarum i fritidshemslärares berättelser: Maria Hjalmarson, professor i pedagogiskt arbete

Anmälan görs senast 1 maj genom mejl till: maria.hjalmarsson@kau.se

Information

Datum: -

Målgrupp: Du som är intresserad av forskning som på olika sätt och från olika perspektiv belyser fritidshemmet

Plats: Plats: 21A 342 (Eva Eriksson-salen)
Antalet platser är begränsat.

Anmälan

Sista anmälningsdag: 2024-05-01

Kostnad: Ingen kostnad

Kontaktuppgifter

Kontaktperson: Maria Hjalmarsson

E-post: maria.hjalmarsson@kau.se

Lämna ett svar

Skapa konto