Evenemang – Inspireras och utvecklas tillsammans

I kalendern hittar du föreläsningar, kurser och annat inom området utbildning och skola, från olika arrangörer.

-

Digitalt forskarsamtal: NO-undervisning som bidrar till elevers agerande i samhället

Arrangör: NATDID, Nationellt centrum för naturvetenskapernas och teknikens didaktik

Tema: NO-undervisning som bidrar till elevers agerande i samhället: vad behöver den innehålla?

Hur hänger kunskaper om naturvetenskapernas karaktär (Nature of Science) samman med våra möjligheter att påverka vår vardag, och som medborgare i samhället? Hur kan undervisning om samhällsfrågor med naturvetenskapligt innehåll (SNI) bidra till elevers handlingskompetens och agens i frågor som miljö- och hälsa?

Dessa frågor och fler kommer forskare och företrädare för Skolverket att prata om vid detta forskarsamtal på zoom. Fokus ligger på hur skolans NO-undervisning kan bli mer relevant för livet utanför skolan. Samtalet riktar sig till lärare inom grundskolan och gymnasiet, forskare och andra intresserade av ämnet.

Anmälan senast kl. 13.30 den 19 maj, för att få en zoom-länk till samtalet.

Medverkande:

  • Lena Hansson, professor i naturvetenskapernas didaktik vid Högskolan Kristianstad.
  • Carl-Johan Rundgren, docent i naturvetenskapsämnenas didaktik vid Stockholms universitet.
  • Karin Bårman och Mats Hansson, undervisningsråd vid Skolverket.

Om NATDID

Samtalet arrangeras av Nationellt centrum för naturvetenskapernas och teknikens didaktik (NATDID). NATDID:s uppdrag är att stödja svensk skolutveckling inom naturvetenskap och teknik. Det gör vi genom att göra ämnesdidaktisk forskning mer tillgänglig för dem som är verksamma i skolan. Läs mer om NATDID.

Om de medverkande

Lena Hansson, professor i naturvetenskapernas didaktik vid Högskolan Kristianstad, skriver såhär om sin forskning: ”Många elever uppfattar naturvetenskapsundervisningen som irrelevant för livet utanför skolan och jag intresserar mig för hur undervisningen kan bli relevant för fler. Min forskning handlar bland annat om undervisning av naturvetenskapernas karaktär. Jag intresserar mig för hur sådan undervisning kan bidra till agens i vardag och som medborgare och för inkluderings/exkluderingsfrågor i relation till de bilder av naturvetenskapen som kommuniceras.”

Carl-Johan Rundgren, docent i naturvetenskapsämnenas didaktik vid SU, beskriver sin forskning: ”Min forskning handlar framför allt om scientific literacy, särskilt med koppling till media och hur man kan använda samhällsfrågor med naturvetenskapligt innehåll i undervisningen. När det gäller temat naturvetenskapernas karaktär & scientific inquiry (SI) har jag deltagit i den internationella VASI-undersökningen (Views about Scientific Inquiry) (årskurs 7 och gymnasiet) om ungdomars idéer om SI och hur naturvetenskap fungerar.”

Karin Bårman, och Mats Hansson, båda undervisningsråd vid Skolverket, beskriver Skolverkets arbete på området: ”Skolledningen har en viktig roll för att skapa förutsättningar för att skolan ska kunna arbeta ämnesövergripande med komplexa frågor, som lärande för hållbar utveckling handlar om. Skolverkets insatser riktar sig därför både till skolledare och lärare.”

Information

Datum: -

Målgrupp: Lärare inom grundskolan och gymnasiet, forskare och andra intresserade av ämnet.

Anmälan

Sista anmälningsdag: 2022-05-19

Lämna ett svar

Skapa konto