Energiutmaningen – metoder att väcka intresse för teknik och naturvetenskap

Syftet är att göra naturvetenskap och teknik intressant genom att utgå från elevers vardag.

Inom Energiutmaningen har material tagits fram för att stödja lärares och elevers arbete i åk F-6. Materialet handlar framför allt om energi och hållbar utveckling och är så klart kopplat till samtliga kursplaner i Lgr 11.

Energiutmaningen läromaterial
Ladda ner Energiutmaningens läromaterial (pdf 263 sidor)

Materialet utgår från elevens vardag och innehåller olika arbetssätt, faktatexter för lärare och elever, lektionsbanker, värderingsövningar, lekar, dramapedagogik, roliga utmaningar samt en stor experimentbank med både öppna och styrda experiment.

Följande områden tas upp

• Vad är energi? – olika former av energi samt energiomvandlingar

• Energikällor – förnybara och icke förnybara energikällor

• Klimat och miljö – olika miljöproblem och energieffektivisering

• Transporter – Hur transporteras människor och varor?

• Konsumtion och resurser – Hur påverkar våra val jorden

• Mat och hälsa – Var kommer maten ifrån? Samband mellan hälsa och hållbar utveckling.

Energiutmaningen startade i Värmland våren 2009. Målet var att öka intresset för naturvetenskap och teknik i skolan samt skapa engagemang för en hållbar utveckling. 

Energiutmaningen riktar sig till åk F-6 och är tänkt att kunna användas både av enskilda lärare och av hela skolor. Flera av de skolor som deltagit genom åren har kopplat samman det med ”Skola för hållbar utveckling” och ”Grön Flagg”. 

Energirådgivningen (Forshaga, Grums, Kil, Munkfors), Energimyndigheten, Interregprojektet FEM, Karlstads universitet och Länsstyrelsen i Värmland har varit de största finansiärerna till Energiutmaningen. Samarbete runt material och metoder har skett mellan pedagoger från Värmland och Dalarna, Värmlands museum, Naturskolan i Falun och Karlstad, Karlstads universitet och Energy Camp i Norge bland andra. 

Energiutmaningen har nu övergått från att vara ett projekt till att drivas som en ideell förening.

Här finns en film om Energiutmaningen.

Kontakter för frågor

Anna Uller, pedagog,  Tel. 070-978 91 21, anna.uller@kil.se

Ulrika Thorén, energi- och klimatrådgivare, Tel. 070-5446420, ulrika.thoren@forshaga.se