picture-111-1383142313.jpg

Blogg

Tankar om återkoppling

Anna Öhman Gymnasielärare i franska och filosofi med vidareutbildning i specialpedagogik. Nu doktorand i pedagogiskt arbete vid Karlstads universitet. Mitt intresse riktar sig mot klassrummet och den vardagliga bedömning som är en del av undervisningsinteraktionen. Jag slås av hur mångfacetterad kommunikationen…


Anna Öhman 

Gymnasielärare i franska och filosofi med vidareutbildning i specialpedagogik. Nu doktorand i pedagogiskt arbete vid Karlstads universitet. Mitt intresse riktar sig mot klassrummet och den vardagliga bedömning som är en del av undervisningsinteraktionen. Jag slås av hur mångfacetterad kommunikationen kan vara. Återkoppling spelar en avgörande roll på gott och ont, det är detta jag vill utveckla i bloggen.

---

Tidigare bloggare i Återkopplingsbloggen:


Annelie Wiker

Jag är gymnasielärare i samhällskunskap, religion och svenska och utbildad genuspedagog. Jobbar just nu 20% i Kristinehamns kommun som genuspedagog och då främst med utbildning av personal inom skolförvaltningen i genus- och jämställdhetsfrågor. 80% av min arbetstid ägnar jag åt ämnesdidaktisk forskning vid CSD, Centrum för de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik, vid Karlstads universitet. Min forskning handlar om återkoppling i en formativ bedömning i ämnet samhällskunskap på gymnasiet och hur denna återkoppling kan utveckla lärandet. Jag intervjuar både lärare och elever i min studie och min förhoppning är att jag ska kunna bidra med viktig kunskap om hur elever uppfattar den återkoppling de får.


Susanne Liljedahl

Grundskollärare 1-7 i SO samt svenska och engelska. Undervisar för närvarande 20% i åk. 5-6 på Gärdesskolan i Eda kommun. Övriga 80% ägnar jag åt forskarskolan CSD-FL med inriktning mot de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik på Karlstads universitet. I min forskning intresserar jag mig för lärares bedömning och återkoppling i historia på mellanstadiet. Återkoppling ses som ett betydelsefullt redskap i undervisningen. Jag undersöker lärares bedömningspraktik i historia och hur lärare använder återkopplingsredskapet i klassrummet.

En forskande lärares jullov

…ser nog i stort sett ut som alla lärares jullov, nödvändig vila, skönlitteratur och annat man vill fylla fritiden med. Dock finns en liten skillnad. Som forskande lärare ägnade jag terminens sista dagar åt seminarier. Återigen skulle en text läggas fram och manglas av forskande kollegor, kursledare och professorer. Situationen börjar efter två års studerande och forskande kännas bekant men detta till trots inte 100% bekväm och avslappnad… Samtidigt är det en fantastisk förmån att under en och en halv timme få kloka och konstruktiva kommentarer på det arbete man gjort.

Det är ganska lätt att koppla min situation under decemberseminariet till en elevs situation. På samma sätt som en elev blir jag bedömd, ifrågasatt och uppmärksammad på svagheter i mitt arbete. Samtidigt får jag förslag på alternativa vägar att gå, litteratur som kan tillföra texten något, jag blir medveten om nya infallsvinklar och perspektiv. Tack vare ömsesidigt förtroende och respekt mellan mig och de som ger mig återkoppling blir seminariesituationen ett värdefullt lärandetillfälle där jag dessutom får med mig tankar och insikter som jag kommer ha nytta av i mitt arbete under en lång period framöver.

De flesta lärare har förmodligen under utbildningen befunnit sig i liknande seminariesituationer. Vi vet att återkoppling är betydelsefullt för lärandet. Mitt jullov har därför även innehållit funderingar kring vilken form av återkoppling jag själv funnit värdefull och det sammanhang och de förtroendefulla relationer detta vilat på och som möjliggjort lärande. Kanske kan jag genom att ta med mig dessa erfarenheter utveckla min egen återkoppling till mina elever? Jag tänker i alla fall försöka.

/Susanne

Taggar

Lämna ett svar

Skapa konto

Senaste blogginläggen

Arkiv

Här kan du bläddra bland äldre blogginlägg