Logotyp bestående av karta över Värmland med punkter sammanbundna med streck. En större cirkel står det SOL Språk-,skriv- och läsutveckling i Värmland.

Blogg

SOL i Värmland

SOL i Värmland är ett av arton regionala nätverk för språk-, läs- och skrivutvecklare som drivs av NCS (nationellt centrum för språk-, läs- och skrivutveckling). SOL i Värmland samarbetar med CSL och RUC vid Karlstads universitet. Vi arbetar med olika…
SOL i Värmland är ett av arton regionala nätverk för språk-, läs- och skrivutvecklare som drivs av NCS (nationellt centrum för språk-, läs- och skrivutveckling). SOL i Värmland samarbetar med CSL och RUC vid Karlstads universitet. Vi arbetar med olika kompetenshöjande insatser inom språk- läs- och skrivutveckling för språk-, läs- och skrivutvecklare och för lärare. Är du intresserad av verksamheten så tag kontakt med samordnare Anders Biörklund via mejl: anders.biorklund@karlstad.se

Föräldramötets vara eller icke vara?

Hur får man vårdnadshavare att komma på möten så att man tillsammans kan arbeta för barnens utveckling?

Under många år har vi på lågstadiet i Hagfors kommun funderat på hur vi skulle kunna utveckla föräldramöten så att de leder till att vårdnadshavare blir mer delaktiga och engagerade i sina barns skolgång.

Som språk-läs och skrivutvecklare och förstelärare fick jag tillsammans med tre andra förstelärare möjligheten av att kunna jobba mera med detta.

Tillsammans har vi nu haft två “föräldramöten”, som vi har döpt till skolmöte.

Det första skolmötet hade rubriken samarbete skola-hemmet. Där pratade vi om hur vårdnadshavare kan stötta sina barn i skolarbetet.

 • stärk självkänslan hos ditt barn
 • lek med språket
 • läs för ditt barn och med ditt barn
 • samarbeta med skolan
 • lek med matematiken
 • samtala med ditt barn om och med matematiska begrepp i vardagen
 • ordna och planera

Vi dukade upp “pedagogiska bord” kring svenska och matematik. Vårdnadshavarna minglade runt och pratade pedagogik med oss och med varandra. De tillverkade läslinjaler, domino, memory och fick massor av kunskaper och tips kring hur de kan jobba med barnen hemma. Vi bjöd också på en goodiebag som innehöll foldrar om stöd för inlärning hemma i svenska, svenska som andraspråk och matematik, penna, sudd, godis m.m.

Det var en härlig kväll som vi kan se tydliga spår av hos barnen. Flera har haft med sig sin läslinjal och använder den med stolthet. Många vårdnadshavare har uttryckt att detta var ett möte som gav dem verktyg i hur de kan förklara och stötta sina barn hemma. Flera har sagt att de har fått en större förståelse i hur de kan förklara olika saker för sina barn som de förut tyckt varit svårt. Det som är självklart för oss pedagoger är inte alltid det för vårdnadshavare.

Nästa skolmöte handlade om läsglädje och läsengagemang och var ett samarbete med biblioteket. Huvudbudskapet var att läsningen är grunden för allt och en förutsättning för demokrati. Vi samlades i en aula där vi och skolbibliotekarien gav tips och idéer kring hur man kan jobba med läsning hemma.

 • läs själva, “barn gör inte som vi säger, de gör som vi gör”
 • gå till biblioteket, besök en bokhandel
 • fortsätt att läsa högt även när barnet kan läsa själv
 • inred med böcker var läsande förebilder
 • skapa roliga lässtunder tillsammans
 • läs boken, se filmen
 • ge bort böcker i present

Vi gav massor av tips på olika bra sidor på nätet m.m. Efter informationen gick vi till biblioteket där det bjöds på mingel och rundtur. Information om biblioteket, boktips och en goodiebag som innehöll ett häfte kring läslust och läsengagemang, bokmärke med lässtrategier, läsdagbok, godis m.m . Vi och biblioteket hade gjort ett bokbord där man fick ta böcker vilket uppskattades.

Även efter detta möte har vi sett flera positiva saker. Flera vårdnadshavare och barn har  besökt biblioteket och visat oss lärare de böcker de har lånat. Några har efterfrågat flera gratisböcker eftersom de första var så bra. Några har uttryckt att de läst och sen tittat på film vilket de inte gjort på samma sätt förut.

Något som blivit ännu tydligare efter dessa skolmöten är att information om inneskor, idrott, loggor m.m. kan med fördel göras skriftligt. Istället ska mötena handla om hur vi tillsammans kan stötta och hjälpa alla barn att utvecklas. Vi ser nu fram emot att planera flera möten utifrån samtal, praktiskt arbete, glädje och samarbete. Fortfarande funderar vi på vad dessa möten ska heta, så är det någon som har ett förslag hör gärna av er.

Ylva J Säfström

Språk-läs och skrivutvecklare Förstelärare

Hagfors kommun

Taggar

Lämna ett svar

Skapa konto

Senaste blogginläggen

Arkiv

Här kan du bläddra bland äldre blogginlägg