Logotyp bestående av karta över Värmland med punkter sammanbundna med streck. En större cirkel står det SOL Språk-,skriv- och läsutveckling i Värmland.

Blogg

SOL i Värmland

SOL i Värmland är ett av arton regionala nätverk för språk-, läs- och skrivutvecklare som drivs av NCS (nationellt centrum för språk-, läs- och skrivutveckling). SOL i Värmland samarbetar med CSL och RUC vid Karlstads universitet. Vi arbetar med olika…
SOL i Värmland är ett av arton regionala nätverk för språk-, läs- och skrivutvecklare som drivs av NCS (nationellt centrum för språk-, läs- och skrivutveckling). SOL i Värmland samarbetar med CSL och RUC vid Karlstads universitet. Vi arbetar med olika kompetenshöjande insatser inom språk- läs- och skrivutveckling för språk-, läs- och skrivutvecklare och för lärare. Är du intresserad av verksamheten så tag kontakt med samordnare Anders Biörklund via mejl: anders.biorklund@karlstad.se

Stationsarbete i Filipstads kommuns förskoleklasser

I Filipstads kommun har vi en lång tradition av förskoleklassträffar. Det innebär att pedagogerna i förskoleklasserna träffas för erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling. Då tar vi upp, diskuterar och arbetar gemensamt med det som är aktuellt i verksamheterna samt forskning, valda temaområden, utbyte av erfarenheter och tar hjälp av varandra på olika sätt.

Styrkan i dessa träffar är att alla skolor deltar och att de är inplanerade redan från terminsstart. Under några år har vi, språk- läs- och skrivutvecklaren och matematikutvecklaren, ansvarat för, bokat in och planerat dessa träffar. Det är en ynnest att få vara med och ta del av den energi som dessa träffar är fyllda av. Vi träffas två gånger per termin om vi inte har någon speciell insats på gång. Då kan det bli fler gånger per termin.

Under det senaste året har vi haft just en sådan insats då vi har läst boken Stationsarbete i förskoleklass – Kartläggning i förskoleklass av Nathalie Lindgren. Vi valde boken för att vi ville få kartläggningarna Hitta matematiken och Hitta språket till en naturlig del i undervisningen. Vi har läst några kapitel åt gången, diskuterat, problematiserat, utbytt erfarenheter, prövat och återkopplat.

Några av pedagogerna började arbeta med stationsarbete redan under vårterminen, men nu under höstterminen har vi kommit i gång ordentligt med det. Det man ser är att det blir lugnare i grupperna eftersom alla elever har något bestämt att arbeta med och att de från början vet att de får ta del av alla stationer någon gång under dagen.  

Man delar upp klassen i mindre grupper som jobbar ungefär 20 minuter på varje station innan de roterar till nästa station. Då finns det 1–2 lärarledda stationer samt några stationer som eleverna klarar av på egen hand i den mindre gruppen. De självgående stationerna kan vara byggmaterial, leka affär, Skolplus, pedagogiska spel.

Eleverna hjälper varandra på ett positivt sätt och värnar om varandra. Lärarna känner sig mindre stressade eftersom man kan fokusera på det valda undervisningsinnehållet vid den station som för dagen är lärarledd. Man tycker att det är en fungerande arbetsmodell där man kan fånga upp varje elev direkt i undervisningen och att det blir ett tydligt fokus på lärande.

Kartläggningarna Hitta matematiken och Hitta språket gick väldigt smidigt när man lade in dem i stationsarbetet. Eleverna upplevde kartläggningarna som vilken station som helst.

Stationsarbetet har fallit så väl ut att vi kommer att fortsätta att utveckla det i våra verksamheter. Redan nu har förskoleklasserna en gemensam idébank på Teams där man delar med sig att upplägg och material. Framöver kommer vi troligtvis gå vidare med att läsa en ny bok där vi i vanlig ordning läser, diskuterar, problematiserar, prövar och återkopplar.

Sammanställt utifrån förskollärarnas tankar från den senaste förskoleklassträffen av:

Katarina Hellund Eriksson och Annalena Ranström, kompetensutvecklare i Filipstads kommun

Taggar

Lämna ett svar

Skapa konto

Senaste blogginläggen

Arkiv

Här kan du bläddra bland äldre blogginlägg