Logotyp bestående av karta över Värmland med punkter sammanbundna med streck. En större cirkel står det SOL Språk-,skriv- och läsutveckling i Värmland.

Blogg

SOL i Värmland

SOL i Värmland är ett av arton regionala nätverk för språk-, läs- och skrivutvecklare som drivs av NCS (nationellt centrum för språk-, läs- och skrivutveckling). SOL i Värmland samarbetar med CSL och RUC vid Karlstads universitet. Vi arbetar med olika…
SOL i Värmland är ett av arton regionala nätverk för språk-, läs- och skrivutvecklare som drivs av NCS (nationellt centrum för språk-, läs- och skrivutveckling). SOL i Värmland samarbetar med CSL och RUC vid Karlstads universitet. Vi arbetar med olika kompetenshöjande insatser inom språk- läs- och skrivutveckling för språk-, läs- och skrivutvecklare och för lärare. Är du intresserad av verksamheten så tag kontakt med samordnare Anders Biörklund via mejl: anders.biorklund@karlstad.se

Kommunövergripande ”årskurs ett – träffar” = erfarenhetsutbyte

Under fjorton år har jag som språk-, läs- och skrivutvecklare i Hagfors kommun, vid ett flertal tillfällen under ett läsår träffat alla lärare som undervisar i årskurs ett i kommunen. Allt startade tack vare Skolverkets satsning “läsa skriva räkna”, tillsammans med en matematikutvecklare träffade vi lärarna på deras olika skolor i kommunen. Syftet med träffarna var att delge varandra pedagogiska idéer, funderingar samt ta del av ny forskning kring matematik och svenska. Efter några år slutade Skolverket med satsningen, men tack vare ett stort intresse från skolledning och lärare har jag haft möjlighet att få fortsätta med dessa träffar.

Träffarna har blivit ett bra forum för lärare i hela kommunen att mötas och ha spännande diskussioner och delge varandra pedagogiska tips och erfarenheter. Det skapas möjlighet att på ett strukturerat sätt prata pedagogik och jag får tillfälle att delge ny forskning, nya läromedel och visa på olika pedagogiska arbetssätt inom läs- och skrivområdet. 

Dessa träffar skapar möjlighet att diskutera olika läs- och skrivmetoder och hur man som lärare kan skapa intresse och motivation hos alla barn. Lärargruppen består ofta av lärare med olika erfarenheter, både nyutbildade och de som har jobbat en längre tid vilket skapar en dynamik i gruppen. De nya får stöd och hjälp inför sin roll som lärare, de med mera erfarenhet får tips om nya arbetssätt och forskning direkt från universitetet. Detta skapar ett tillåtande klimat där tankar och frågor flödar fritt, min viktigaste uppgift blir ibland att fördela ordet och hjälpa till med strukturen. Hagfors kommun har fyra skolor, genom dessa möten får vi alla möjlighet att besöka varandra, ta del av varandras vardag och på ett trevligt sätt se olika lärmiljöer.

Varje möte inleds alltid med att vi går varvet runt för att höra hur alla har det i sin dagliga verksamhet. Jag brukar föreläsa kring olika teman som läsinlärning, läsförståelse, läsintresse, lässvårigheter, m.m. Vid något tillfälle tittar vi på bedömningsstöden i svenska, svenska som andraspråk och matematik. Ibland har jag bjudit in gäster som pratat om olika ämnen inom svenska och matematik. Träffarna avslutas alltid med pedagogiska tips och idéer. Vårt största problem är att tiden alltid tar slut, två timmar går här väldigt fort.

Genom dessa träffar skapas möjlighet till pedagogiska samtal och erfarenhetsutbyte, något som alla medverkande genom åren har utvärderat som något de saknat i det vanliga utvecklingsarbetet. Jag är stolt över att få delta i alla dessa spännande samtal där glädjen över att få vara lärare alltid uttrycks med stolthet. Jag ser fram emot att nu få möjlighet att återigen samarbeta med en förstelärare i matematik vilket kommer ge ytterligare ett djup i våra träffar. Jag rekommenderar alla att skapa årskursträffar där det finns tid och möjlighet till att prata pedagogik och dela erfarenheter.

Ylva J Säfström
språk, läs- och skrivutvecklare/förstelärare
Hagfors kommun

Taggar

Lämna ett svar

Skapa konto

Senaste blogginläggen

Arkiv

Här kan du bläddra bland äldre blogginlägg