Logotyp bestående av karta över Värmland med punkter sammanbundna med streck. En större cirkel står det SOL Språk-,skriv- och läsutveckling i Värmland.

Blogg

SOL i Värmland

SOL i Värmland är ett av arton regionala nätverk för språk-, läs- och skrivutvecklare som drivs av NCS (nationellt centrum för språk-, läs- och skrivutveckling). SOL i Värmland samarbetar med CSL och RUC vid Karlstads universitet. Vi arbetar med olika…
SOL i Värmland är ett av arton regionala nätverk för språk-, läs- och skrivutvecklare som drivs av NCS (nationellt centrum för språk-, läs- och skrivutveckling). SOL i Värmland samarbetar med CSL och RUC vid Karlstads universitet. Vi arbetar med olika kompetenshöjande insatser inom språk- läs- och skrivutveckling för språk-, läs- och skrivutvecklare och för lärare. Är du intresserad av verksamheten så tag kontakt med samordnare Anders Biörklund via mejl: anders.biorklund@karlstad.se

Hur kan återkoppling göra skillnad i undervisningen?

Under nästa läsår har vi i SOL-nätverket fått möjlighet att få fördjupa oss i återkoppling. Det vi funderar över är:
•       Hur kan elevernas läsande och skrivande utvecklas genom återkoppling i undervisningen?
•       Hur kan lärarens undervisning i läsande och skrivande utvecklas genom återkoppling kollegor emellan?

Här tänker vi oss återkoppling elev-elev, elev-lärare, lärare-elev och lärare-lärare.

I Skolverkets publikation ”Att planera, bedöma och ge återkoppling” står det:
”Elever behöver få mycket information om hur de ska gå till väga för att lära sig mer och förbättra sitt lärande. Därför har återkoppling central betydelse inom formativ bedömning”.

Vi kommer att lära oss mer om återkoppling genom litteratur och föreläsningar samt genom att undersöka effekten av återkoppling i undervisningen. Vi startar upp den 14 september med en föreläsningsdag med tre spännande föreläsningar.
– Som flaskposter i havet: en föreläsning om återkoppling, Fil.dr Agneta Grönlund, Linköpings universitet.
”Bra jobbat. Elias!” Hur ger man effektiv återkoppling i klassrummet? , Michael Tengberg. professor i pedagogiskt arbete och Marie Wejrum. doktorand i pedagogiskt arbete, Karlstad universitet.
– Att återkoppla skriftligt och digitalt, Cecilia Gustafsson, projektledare för STL på SKR.

Därefter kommer de huvudmän som anmält sig till utvecklingsarbetet få tid för kollegialt lärande och planering inför det utvecklingsarbete som ska genomföras under läsåret. 

Allas erfarenheter och reflektioner kommer att uppmärksammas och spridas under ett symposium i september 2022.

/Marlene

 

 

Taggar

Lämna ett svar

Skapa konto

Senaste blogginläggen

Arkiv

Här kan du bläddra bland äldre blogginlägg