Logotyp bestående av karta över Värmland med punkter sammanbundna med streck. En större cirkel står det SOL Språk-,skriv- och läsutveckling i Värmland.

Blogg

SOL i Värmland

SOL i Värmland är ett av arton regionala nätverk för språk-, läs- och skrivutvecklare som drivs av NCS (nationellt centrum för språk-, läs- och skrivutveckling). SOL i Värmland samarbetar med CSL och RUC vid Karlstads universitet. Vi arbetar med olika…
SOL i Värmland är ett av arton regionala nätverk för språk-, läs- och skrivutvecklare som drivs av NCS (nationellt centrum för språk-, läs- och skrivutveckling). SOL i Värmland samarbetar med CSL och RUC vid Karlstads universitet. Vi arbetar med olika kompetenshöjande insatser inom språk- läs- och skrivutveckling för språk-, läs- och skrivutvecklare och för lärare. Är du intresserad av verksamheten så tag kontakt med samordnare Anders Biörklund via mejl: anders.biorklund@karlstad.se

Hagfors kommun och SKUA (Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt)

I Hagfors kommun har vi under tre års tid jobbat med SKUA som övergripande utvecklingsarbete från förskolan-vuxenutbildningen. Det finns åtta utbildade SKUA-utvecklare som jobbar med olika kompetenshöjande insatser och individuell stöttning och rådgivning. Denna satsning ska leda till förbättrade resultat och höjd undervisningskvalitet för alla våra elever och att samtliga pedagoger inom skola får en högre kompetens i att arbeta språk- och kunskapsutvecklande.

SKUA ska:

  • Finnas med överallt

  • Genomsyra hela kommunen

  • Öka samsynen

  • Leda till ett gemensamt förhållningssätt

  • Ge högre måluppfyllelse för alla elever

  • Vila på tre ben, teorier om lärande, teorier om språk, pedagogiska metoder

Sedan hösten 2020 arbetar ett arbetslag Fkl-åk 3 ÄBC/Sunnemo med boken “Digitala verktyg för språkutvecklande undervisning” av Patricia Diaz. Detta arbete började efter att pedagogerna uttryckte en önskan om att fortbilda sig mera kring de digitala verktyg som finns. Eftersom vi jobbar kontinuerligt med SKUA passade det perfekt att sammankoppla dessa två områden. 

Vi bearbetar boken genom att skriva personliga läsloggar som utgår ifrån citat och funderar på vilken betydelse det får för vår undervisning. Detta ligger på en gemensam drive. Vi har också föreläsningar, prövar olika aktiviteter m.m. Redan nu kan vi se positiva resultat i form av nya arbetssätt, fördjupade diskussioner och nya kunskaper. Genom att använda oss av “synliga” läsloggar har vi breddat vår gemensamma kunskapsbank på ett positivt sätt som vi varmt rekommenderar.

Om ni vill veta mera ta gärna kontakt med: Ylva J Säfström SKUA- utvecklare Hagfors kommun.

Taggar

Lämna ett svar

Skapa konto

Senaste blogginläggen

Arkiv

Här kan du bläddra bland äldre blogginlägg