Logotyp bestående av karta över Värmland med punkter sammanbundna med streck. En större cirkel står det SOL Språk-,skriv- och läsutveckling i Värmland.

Blogg

SOL i Värmland

SOL i Värmland är ett av arton regionala nätverk för språk-, läs- och skrivutvecklare som drivs av NCS (nationellt centrum för språk-, läs- och skrivutveckling). SOL i Värmland samarbetar med CSL och RUC vid Karlstads universitet. Vi arbetar med olika…
SOL i Värmland är ett av arton regionala nätverk för språk-, läs- och skrivutvecklare som drivs av NCS (nationellt centrum för språk-, läs- och skrivutveckling). SOL i Värmland samarbetar med CSL och RUC vid Karlstads universitet. Vi arbetar med olika kompetenshöjande insatser inom språk- läs- och skrivutveckling för språk-, läs- och skrivutvecklare och för lärare. Är du intresserad av verksamheten så tag kontakt med samordnare Anders Biörklund via mejl: anders.biorklund@karlstad.se

Bokcirkel kring ”Digitala verktyg för en språkutvecklande undervisning”

I vårt nätverk ”SOL i Värmland” har vi nyligen läst och haft en bokcirkel kring Patricia Diaz bok ”Digitala verktyg för en språkutvecklande undervisning”. Patricia föreläser ju för oss den 8/10, så vi tyckte att det kunde vara givande att ha läst boken innan föreläsningen.

”Digitala verktyg för en språkutvecklande undervisning” kopplar samman tillgänglighet, språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt, formativt arbete och digitalisering. Många olika skolutvecklingsområden knyts ihop på ett skickligt sätt. Patricia bjuder på konkreta tips från sin undervisning och hur man kan jobba med sin egen undervisning för att utveckla den. Hon lyfter också tanken att alla är språklärare – men i sitt eget ämne; ämnesspråklärare, och betonar vikten av att vara ”språkmedveten”. 

Det är också intressant att ta del av Patricias tankar om digital kompetens och kollegialt lärande. Diaz lyfter att det är viktigt att man har en genomtänkt pedagogisk plan för att lyckas med användningen av digitala verktyg. Vikten av att man som lärare alltid måste tänka igenom varför man använder en metod och på vilket sätt det kan främja elevernas kunskapsutveckling. De digitala verktygen i sig bidrar inte till det per automatik, utan det är hur vi använder dem på ett medvetet sätt i undervisningen som är avgörande.  

Det är viktigt att fundera över följande frågor (oavsett analoga eller digitala verktyg):

  • När lär sig mina elever som mest?
  • Finns det något digitalt verktyg som kan stötta lärandet?
  • Vilka moment under lektionstid anser eleverna vara viktiga?
  • Vad vet du? Vad tror du? Vad vill du veta?

Vi tycker om hennes råd att man ska börja med att utvärdera sin egen undervisning, ta fasta på vad som fungerar bra dvs när eleverna lär sig som mest. Utifrån det kan man börja planera för vilka digitala verktyg som kan användas för att variera, komplettera, stötta och anpassa undervisningen. Rådet är väl att man inte ska förändra för mycket av sin undervisning på en gång helt enkelt utan ta det steg för steg.

I boken finns också hänvisat till en ”Checklista för ett språkutvecklande arbetsområde” som är en bra bas att ha bredvid sig när man planerar sin undervisning.

Boken är lättläst och lätt att ta till sig. En stor del av boken kan också användas som en handbok i digitala verktyg. Här presenterar Patricia många olika verktyg på ett ”ärligt sätt”. Hon lyfter fram hur de kan användas och om olika funktioner som kan läggas till, men kanske inte är nödvändigt o.s.v. Hon tipsar, vidareutvecklar och resonerar… 

En inspirerande bok som man kan gå tillbaka till många gånger när man vill fundera över nästa steg.

 

Maria Carlsson, Hagfors
Ulrica Kyrk, Sunne
Katarina Hellund Eriksson, Filipstad

Taggar

Lämna ett svar

Skapa konto

Senaste blogginläggen

Arkiv

Här kan du bläddra bland äldre blogginlägg