Logotyp bestående av karta över Värmland med punkter sammanbundna med streck. En större cirkel står det SOL Språk-,skriv- och läsutveckling i Värmland.

Blogg

SOL i Värmland

SOL i Värmland är ett av arton regionala nätverk för språk-, läs- och skrivutvecklare som drivs av NCS (nationellt centrum för språk-, läs- och skrivutveckling). SOL i Värmland samarbetar med CSL och RUC vid Karlstads universitet. Vi arbetar med olika…
SOL i Värmland är ett av arton regionala nätverk för språk-, läs- och skrivutvecklare som drivs av NCS (nationellt centrum för språk-, läs- och skrivutveckling). SOL i Värmland samarbetar med CSL och RUC vid Karlstads universitet. Vi arbetar med olika kompetenshöjande insatser inom språk- läs- och skrivutveckling för språk-, läs- och skrivutvecklare och för lärare. Är du intresserad av verksamheten så tag kontakt med samordnare Anders Biörklund via mejl: anders.biorklund@karlstad.se

Möte med Patricia Diaz

Den 8/10 har vi i SOL i Värmland tillsammans med RUC en dag om språk kopplat till digitalisering. En av föreläsarna under dagen är Patricia Diaz och självklart är vi nyfikna på henne inför den dagen. Patricia kommer att föreläsa om digitala verktyg för språkutvecklande undervisning. 

Vad arbetar du med just nu, Patricia?
Sedan september 2020 är jag anställd på heltid som doktorand på KTH (inom forskarskolan Upgrade) där jag fokuserar på att studera hur lärarutbildare utvecklar sin kompetens att integrera digitala verktyg i sin undervisning för att stödja lärarstudenters lärande. Parallellt med detta föreläser jag en del om skolans digitalisering och hur man kan använda digitala verktyg för en formativ och språkutvecklande undervisning.
 
Vilka råd skulle du vilja ge till lärare som vill utveckla sin undervisning?
Det kollegiala samarbetet och lärandet har varit en nyckel för mig, såväl på plats som i sociala medier. Prova lite i taget och utvärdera tillsammans med eleverna. Om du vill utveckla hur du använder digitala verktyg – tänk att pedagogiken går först och fundera på om det finns något digitalt verktyg som kan stötta och bidra till upplägget och ”främja elevernas kunskapsutveckling” (LGR11). För att få tips – gå till exempel med i Facebookgruppen (tex IKT-verktyg), följ lärare på Instagram (tex mig @sprakochikt och @mittdigilogaklassrum). Det som har fungerat bäst i mina elevgrupper har varit digitala responssystem och kollaborativa ytor i kombination med flipped classroom (sök tex på Mentimeter, Socrative, skärminspelning, Edpuzzle, Meetingwords och Padlet på min blogg). Eller botanisera i min länksamling om digitala verktyg. Eller ja – läs mina böcker. 🙂
 
Vilka råd skulle du vilja ge till rektorer som vill utveckla sitt arbete med att vara pedagogiska ledare?
Om det handlar om att öka den digitala kompetensen och/eller själva handhavandet av digitala verktyg hos personalgruppen så behöver rektorerna själva till exempel använda digitala verktyg, prata om digitalisering, visa intresse, dela texter och videoklipp kopplade till digital kompetens. Och det klassiska – avsätta tid för personalgruppen att prova, diskutera och utvärdera. Använd till exempel Skolverkets lärportalen om digital kompetens – där finns färdiga upplägg för just de stegen! Och tipsa lärarna om Internetstiftelsens Digitala lektioner – lektioner i digital kompetens!
Tusen tack, Patricia, för att du ville vara med i Pedagog Värmland! Nu ser vi fram emot en spännande föreläsning den 8/10. 
Ni ännu inte anmält er till föreläsningsdagen kan göra det här!
/Marlene

Taggar

Lämna ett svar

Skapa konto

Senaste blogginläggen

Arkiv

Här kan du bläddra bland äldre blogginlägg