Logotyp bestående av karta över Värmland med punkter sammanbundna med streck. En större cirkel står det SOL Språk-,skriv- och läsutveckling i Värmland.

Blogg

SOL i Värmland

SOL i Värmland är ett av arton regionala nätverk för språk-, läs- och skrivutvecklare som drivs av NCS (nationellt centrum för språk-, läs- och skrivutveckling). SOL i Värmland samarbetar med CSL och RUC vid Karlstads universitet. Vi arbetar med olika…
SOL i Värmland är ett av arton regionala nätverk för språk-, läs- och skrivutvecklare som drivs av NCS (nationellt centrum för språk-, läs- och skrivutveckling). SOL i Värmland samarbetar med CSL och RUC vid Karlstads universitet. Vi arbetar med olika kompetenshöjande insatser inom språk- läs- och skrivutveckling för språk-, läs- och skrivutvecklare och för lärare. Är du intresserad av verksamheten så tag kontakt med samordnare Anders Biörklund via mejl: anders.biorklund@karlstad.se

Den digitaliserade skolan och kollegiala samtal

Tisdagen den 24 mars skulle SOL i Värmland tillsammans med RUC och Skolverket anordna ”Handleda vidare”, en kompetensutvecklingsdag för alla som leder kollegialt lärande kring språk-, läs- och skrivutveckling. Det är en insats som Karlstad universitet haft i flera år, men just i år fick den genomföras på ett helt annat sätt.

På grund av restriktioner kring corona-viruset så körde vi ”Handleda-vidare”-dagen via det digitala verktyget zoom där föreläsarna och vi projektledare fanns på plats på Karlstad universitet och övriga deltagare fanns med via länk.

Med det fantastiska innehåll vi hade så var det väldigt synd att dagen inte kunde genomföras på vanligt sätt, men vi var ändå glada att vi hade en lösning så att dagen med våra intressanta och kompetenta föreläsare inte blev inställd.

Den första föreläsaren var Christina Olin Scheller, Professor i pedagogiskt arbete och litteraturvetenskap. Hennes ämne för dagen var ”Svenskämnet och den digitaliserade skolan”. Ett mycket aktuellt ämne kan man minst sagt säga i dessa tider då gymnasieskolan och universitetsstudierna drivs helt på distans och grundskolan förbereder sig för ett liknande scenario. Vilka är utmaningarna och fördelarna med ett läsande och skrivande i ett uppkopplat klassrum? Vilka nya kunskaper behövs? Christina pratade även om hur alla numera i den digitala världen kan få sin röst hörd och hur ska vi förhålla oss kritiskt till allt vi läser med tanke på det. En annan intressant punkt utifrån Christinas forskning är vad som händer i lektionens mellanrum då eleverna har tillgång till digitala verktyg av olika slag och en jämförande tanke, vad hände tidigare i dessa mellanrum då eleven inte hade tillgång till digitala verktyg.

Ja, som ni förstår hade vi en mycket intressant förmiddag och jag hoppas att fler kan få möjlighet att lyssna på Christina Olin Schellers föreläsning framöver.

På eftermiddagen hade vi två alldeles färska författare/redaktörer som föreläste. Det var RUC:s föreståndare Monica Evermark och universitetslektor Mia-Marie Sternudd Groth som precis i dagarna släppt boken ”Skolutveckling genom samtal”. Vi fick ta del av olika samtalsmodeller som tas upp i boken samt teorier och tankar om det strukturerade samtalets betydelse för kollegialt lärande. Monica och Mia-Marie berättade att man i forskning kan se att kollegiala samtal har betydelse för elevers resultat om formaliserade samtal genomförs kontinuerligt över tid. Samtalsmodeller som bland annat togs upp var: föreställningskartor, motiverade samtal, lärande samtal, kollegahandledning, rollspel och akvariesamtal.

Eftermiddagen fyllde oss verkligen kring inspiration och nyfikenhet på att utveckla oss som samtalsledare. Om ni blir nyfikna på ”Skolutveckling genom samtal” så finner ni den bland annat här.

/Marlene

Taggar

Lämna ett svar

Skapa konto

Senaste blogginläggen

Arkiv

Här kan du bläddra bland äldre blogginlägg