Logotyp bestående av karta över Värmland med punkter sammanbundna med streck. En större cirkel står det SOL Språk-,skriv- och läsutveckling i Värmland.

Blogg

SOL i Värmland

SOL i Värmland är ett av arton regionala nätverk för språk-, läs- och skrivutvecklare som drivs av NCS (nationellt centrum för språk-, läs- och skrivutveckling). SOL i Värmland samarbetar med CSL och RUC vid Karlstads universitet. Vi arbetar med olika…
SOL i Värmland är ett av arton regionala nätverk för språk-, läs- och skrivutvecklare som drivs av NCS (nationellt centrum för språk-, läs- och skrivutveckling). SOL i Värmland samarbetar med CSL och RUC vid Karlstads universitet. Vi arbetar med olika kompetenshöjande insatser inom språk- läs- och skrivutveckling för språk-, läs- och skrivutvecklare och för lärare. Är du intresserad av verksamheten så tag kontakt med samordnare Anders Biörklund via mejl: anders.biorklund@karlstad.se

Vad händer i SOL i Värmland egentligen?

För några veckor sedan hade vi i nätverket SOL i Värmland vårt första nätverksmöte för 2020. Representanter från alla huvudmän i Värmland har möjlighet att delta och just nu är vi 21 stycken deltagare i nätverket.

För några veckor sedan hade vi i nätverket SOL i Värmland vårt första nätverksmöte för 2020. Representanter från alla huvudmän i Värmland har möjlighet att delta och just nu är vi 21 stycken deltagare i nätverket. Vi har nätverksträffar fyra gånger per år och utöver det möts vi i olika kompetensutvecklingsinsatser. Tanken med nätverket från Skolverkets sida är att det ska vara en språk-, läs- och skrivutvecklare på organisationsnivå hos huvudmannen som deltar i nätverket. Nätverket drivs i Skolverkets (NCS) regi och vi har även ett nära samarbete med RUC, CSL och Pedagog Värmland. 

Våra träffar består oftast av diverse nyheter inom språkområdet, erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling. Vid vår senaste träff hade vi bland annat följande punkter: 

– Vad händer inom språkområdet hos våra huvudmän just nu?

– Nyheter från NCS och CSL. 

– Diskussioner kring kommande utvecklingsstöd för vårt nätverk som vi söker hos Skolverket med syfte att stödja huvudmännen med att utveckla undervisningen. 

– Ylva Säfström, Hagfors, och Ulrica Kyrk, Sunne, föreläste för oss övriga i nätverket om det SKUA-arbete som kommunerna bedriver. Mycket intressant! SKUA är en förkortning för språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt och båda huvudmännen bedriver ett arbete utifrån det med stöd av Nationellt centrum för svenska som andraspråk

– Bokcirkel om John Hatties bok ”Framgångsrik undervisning i literacy”. Vi hade var och en tagit med oss tre punkter utifrån texten som vi önskade diskutera med andra i grupper. Det blev livliga och intressanta diskussioner. 

– Spaningar. Alla i nätverket tar med sig spaningar inom språkområdet som man vill dela med sig till övriga i nätverket. 

Som vanligt var det en intensiv dag med engagerade nätverksdeltagare och nu ses vi nästa gång i maj månad. 
Om du vill veta mer om vad som diskuterats i nätverket kan du ta kontakt med din huvudmans representant. 

/Marlene

Taggar

Lämna ett svar

Skapa konto

Senaste blogginläggen

Arkiv

Här kan du bläddra bland äldre blogginlägg