Logotyp bestående av karta över Värmland med punkter sammanbundna med streck. En större cirkel står det SOL Språk-,skriv- och läsutveckling i Värmland.

Blogg

SOL i Värmland

SOL i Värmland är ett av arton regionala nätverk för språk-, läs- och skrivutvecklare som drivs av NCS (nationellt centrum för språk-, läs- och skrivutveckling). SOL i Värmland samarbetar med CSL och RUC vid Karlstads universitet. Vi arbetar med olika…
SOL i Värmland är ett av arton regionala nätverk för språk-, läs- och skrivutvecklare som drivs av NCS (nationellt centrum för språk-, läs- och skrivutveckling). SOL i Värmland samarbetar med CSL och RUC vid Karlstads universitet. Vi arbetar med olika kompetenshöjande insatser inom språk- läs- och skrivutveckling för språk-, läs- och skrivutvecklare och för lärare. Är du intresserad av verksamheten så tag kontakt med samordnare Marlene Andersson via mejl: marlene.andersson@hammaro.se

Handleda vidare

I onsdags var det dags för höstens ”Handleda-vidare-träff”, en utbildningsdag som Skolverket arrangerar tillsammans med RUC och SOL i Värmland. Syftet är att alla som tidigare varit handledare i Läslyftet eller haft ansvar för att leda ämnesdidaktiska diskussioner i språk-, läs- och skrivutveckling ska få ytterligare kompetens samt få möjlighet till ett kollegialt utbyte. Innehållet på träffen styrs av följande mål:

På förmiddagen  föreläste Sylvana Sofkova Hashemi, docent i utbildningsvetenskap vid Göteborgs universitet, och Katarina Cederlund, doktorand i pedagogik vid Högskolan Väst, om multimodala texter i undervisningen och bedömning av dessa. Vi fick även prova att analysera tre olika multimodala elevtexter utifrån Sylvanas och Katarinas analysstöd.

Det var en mycket intressant förmiddag och Katarinas och Sylvanas engagemang och intresse smittade av sig på oss alla.

På eftermiddagen hade vi kollegiala diskussioner kring olika samtalsmodeller och vi inventerade vilka modeller vi kunde och delade med oss i gruppdiskussioner och avslutade med en gemensam samling. Vi kunde konstatera att det finns en mängd mycket användbara modeller och att det är ett stöd för oss samtalsledare för att hålla fokus på kvalitet i både innehåll och form.

Nästa ”Handleda-vidare-dag” är den 24 mars 2020 och då kommer vi att få input från Christina Olin Scheller, Mia-Marie Sternudd-Groth och Monica Evermark. En dag att se fram emot!

/Marlene

Taggar

Lämna ett svar

Skapa konto

Senaste blogginläggen

Arkiv

Här kan du bläddra bland äldre blogginlägg