Logotyp bestående av karta över Värmland med punkter sammanbundna med streck. En större cirkel står det SOL Språk-,skriv- och läsutveckling i Värmland.

Blogg

SOL i Värmland

SOL i Värmland är ett av arton regionala nätverk för språk-, läs- och skrivutvecklare som drivs av NCS (nationellt centrum för språk-, läs- och skrivutveckling). SOL i Värmland samarbetar med CSL och RUC vid Karlstads universitet. Vi arbetar med olika…
SOL i Värmland är ett av arton regionala nätverk för språk-, läs- och skrivutvecklare som drivs av NCS (nationellt centrum för språk-, läs- och skrivutveckling). SOL i Värmland samarbetar med CSL och RUC vid Karlstads universitet. Vi arbetar med olika kompetenshöjande insatser inom språk- läs- och skrivutveckling för språk-, läs- och skrivutvecklare och för lärare. Är du intresserad av verksamheten så tag kontakt med samordnare Anders Biörklund via mejl: anders.biorklund@karlstad.se

CSL seminarieprogram 2019

Nu är CSL:s seminarieprogram för 2019 i princip klart och här nedan kan ni se vad som händer under året. 

(CSL= Centrum för språk- och litteraturdidaktik, Karlstads Universitet)

Alla är hjärtligt välkomna!

/Marlene

VÅREN 2019

 • 21 mars kl. 13-15 (12A522)
  Susanne Duek: ”Translanguaging i digitala litteracitetspraktiker –  med fokus på nyanlända och flerspråkiga elever”
  Janne Kontio & Stig-Börje Asplund: ”Laget vs jaget. Kollektiv och individuell mobilanvändning i två yrkesprogram på gymnasiet”

 

 • 23 maj kl. 13-15 (12A522)
  Karin Forsling & Catharina Tjernberg: ”Skrivflyt och skrivkraft”
  Presentationen uppmärksammar resultat från fokusgruppssamtal där lärare från förskoleklass, lågstadium och specialpedagogik, samtalar om att förebygga, identifiera och undanröja hinder i elevers skriv- och läslärande. I analysen framkommer lärarnas betoning på skrivandets betydelse för lärande – med en förskjutning från /läs/undervisning till /skriv/undervisning, från /läs/lärande till /skriv/lärande.
   

HÖSTEN 2019

 • 29 augusti kl. 13-15 (12A522)
  Anna Lindholm presenterar sin avhandling
   
 • 30 september
  CSL-dagen
   
 • 10 oktober
  Doktoranddag
   
 • 31 oktober kl. 13-15 (12A522)
   
 • november
  Vi gästas av professor Nihad Bunar i ett samarrangemang med RUC. Återkommer om datum och tid
   
 • 5 december kl. 13-15 (12A522)

Taggar

Lämna ett svar

Skapa konto

Senaste blogginläggen

Arkiv

Här kan du bläddra bland äldre blogginlägg