Logotyp bestående av karta över Värmland med punkter sammanbundna med streck. En större cirkel står det SOL Språk-,skriv- och läsutveckling i Värmland.

Blogg

SOL i Värmland

SOL i Värmland är ett av arton regionala nätverk för språk-, läs- och skrivutvecklare som drivs av NCS (nationellt centrum för språk-, läs- och skrivutveckling). SOL i Värmland samarbetar med CSL och RUC vid Karlstads universitet. Vi arbetar med olika…
SOL i Värmland är ett av arton regionala nätverk för språk-, läs- och skrivutvecklare som drivs av NCS (nationellt centrum för språk-, läs- och skrivutveckling). SOL i Värmland samarbetar med CSL och RUC vid Karlstads universitet. Vi arbetar med olika kompetenshöjande insatser inom språk- läs- och skrivutveckling för språk-, läs- och skrivutvecklare och för lärare. Är du intresserad av verksamheten så tag kontakt med samordnare Anders Biörklund via mejl: anders.biorklund@karlstad.se

Hitta språket

Sedan den 3/7 finns Skolverkets nya kartläggningsmaterial för förskoleklassen, ”Hitta språket” på Skolverkets hemsida. Det kommer att bli obligatoriskt att använda from 1/7 2019, så ett smart drag är att börja bekanta sig med materialet så mycket som möjligt och att prova använda det även under detta läsår.

Materialet ska vara ett stöd för lärarens undervisning och ska visa en indikation på om eleven kan ha svårigheter att nå kunskapskraven i svenska för åk 1 samt åk 3. Materialet ska visa på elever som kan vara i behov av extra anpassningar och även extra stimulans. Utöver individfokuset på ”Hitta språket” så är det ett ypperligt tillfälle att analysera sin egen undervisning på gruppnivå (utifrån resultaten) och förhoppningsvis ha kollegiala samtal med övriga lärare i förskoleklass på skolan.

”Hitta språket” består av fyra aktiviteter, som var och en i sin tur består av ett antal aktiviteter. Tanken är att aktiviteterna ska genomföras i ordinarie undervisning. De fyra huvudaktiviteterna är:
– Att berätta och beskriva
– Att lyssna och samtala
– Att kommunicera med symboler och bokstäver
– Att urskilja ord och språkljud

”Hitta språket” lägger grunden för fortsatt kartläggning och bedömning och har en tydlig progression till bedömningsstödet i åk 1.
Under höstterminen 2018 är Skolverket intresserade av att ta del av våra synpunkter på materialet och kommer att ge utrymme för det på hemsidan framöver.
Lycka till med kartläggningsarbetet i förskoleklass!
Marlene
 

Taggar

Lämna ett svar

Skapa konto

Senaste blogginläggen

Arkiv

Här kan du bläddra bland äldre blogginlägg