Logotyp bestående av karta över Värmland med punkter sammanbundna med streck. En större cirkel står det SOL Språk-,skriv- och läsutveckling i Värmland.

Blogg

SOL i Värmland

SOL i Värmland är ett av arton regionala nätverk för språk-, läs- och skrivutvecklare som drivs av NCS (nationellt centrum för språk-, läs- och skrivutveckling). SOL i Värmland samarbetar med CSL och RUC vid Karlstads universitet. Vi arbetar med olika…
SOL i Värmland är ett av arton regionala nätverk för språk-, läs- och skrivutvecklare som drivs av NCS (nationellt centrum för språk-, läs- och skrivutveckling). SOL i Värmland samarbetar med CSL och RUC vid Karlstads universitet. Vi arbetar med olika kompetenshöjande insatser inom språk- läs- och skrivutveckling för språk-, läs- och skrivutvecklare och för lärare. Är du intresserad av verksamheten så tag kontakt med samordnare Anders Biörklund via mejl: anders.biorklund@karlstad.se

Kartläggning i förskoleklass

I och  med att förskoleklassen nu blir obligatorisk för alla från och med hösten 2018 kan man också läsa på Skolverkets hemsida att det även blir en obligatorisk kartläggning av alla elevers kunskaper i matematiskt tänkande och språklig medvetenhet i förskoleklass from 1/7 2018.

Syftet är (enligt Skolverket) att du som undervisar i förskoleklass tidigt ska kunna identifiera elever som visar en indikation på att inte nå de kunskapskrav som senare ska uppnås i årskurs 1 och 3 i grundskolan (4 i specialskolan). Du ska också få syn på elever som är i behov av extra anpassningar, särskilt stöd eller särskilda utmaningar. 

Det ska bli riktigt spännande att få ta del av kartläggningsmaterialet vad gäller språklig medvetenhet. När det gäller det finns det i princip bara en forskning att luta sig mot och det är Bornholmsmodellen. Bornholmsmodellen utarbetades av professor Ingvar Lundberg i slutet av 1980-talet och visar att den fonologiska medvetenheten hos barn ökar av att systematiskt använda sig av språklekar i undervisningen (ca 20 min per dag enligt en viss struktur). Särskilt gynnsamt har dessa språklekar visat sig vara för barn som senare skulle kunna få läs- och skrivsvårigheter.

Här hittar du det material som Ingvar Lundberg var med och tog fram.

Vad som är viktigt att tänka på i och med kartläggningens införande är att det är inte själva kartläggningen som är det viktigaste i förskoleklass utan arbetet med språklekar. Att det sker systematiskt, regelbundet och att det prioriteras i förskoleklassens vardag. Då ger undervisningen en ovärderlig grund för kommande läs- och skrivundervisning.

/Marlene

Taggar

Lämna ett svar

Skapa konto

Senaste blogginläggen

Arkiv

Här kan du bläddra bland äldre blogginlägg