Logotyp bestående av karta över Värmland med punkter sammanbundna med streck. En större cirkel står det SOL Språk-,skriv- och läsutveckling i Värmland.

Blogg

SOL i Värmland

SOL i Värmland är ett av arton regionala nätverk för språk-, läs- och skrivutvecklare som drivs av NCS (nationellt centrum för språk-, läs- och skrivutveckling). SOL i Värmland samarbetar med CSL och RUC vid Karlstads universitet. Vi arbetar med olika…
SOL i Värmland är ett av arton regionala nätverk för språk-, läs- och skrivutvecklare som drivs av NCS (nationellt centrum för språk-, läs- och skrivutveckling). SOL i Värmland samarbetar med CSL och RUC vid Karlstads universitet. Vi arbetar med olika kompetenshöjande insatser inom språk- läs- och skrivutveckling för språk-, läs- och skrivutvecklare och för lärare. Är du intresserad av verksamheten så tag kontakt med samordnare Marlene Andersson via mejl: marlene.andersson@hammaro.se

Filmad föreläsning med Jim Cummins

Ni som följer den här bloggen vet redan att den 4 oktober får Karlstads universitet celebert besök av professor emeritus Jim Cummins från University of Toronto i Kanada. Om du vill är nyfiken på Cummins, vill öka din förförståelse för ämnet innan konferensen 4 oktober eller om du är intresserad men inte har möjlighet att delta på konferensen, så rekommenderar jag att du tittar på denna filmade föreläsning med Cummins.  Den är från 17 maj 2016 när han föreläste på Kungliga vetenskapsakademien i Stockholm. 

Med stöd i svensk och internationell forskning förklarar Jim Cummins vad lärare kan göra för att hjälpa flerspråkiga elever att lyckas. Han tar upp flera intressanta exempel på evidensbaserade lösningar. De flesta av dem känner ni som läser forskning om språk- och kunskapsutveckling redan till och det råder större konsensus kring dessa frågor i våra skolor nu för tiden. Trots detta har inte implementeringen fungerat, menar Cummins. I filmen påminner han oss bl.a. om att …

… alla lärare i behöver undervisa om det akademiska språk som eleverna möter i skolan och i tryckta texter. Det är stor skillnad på vardagsspråk och på skolspråk. Att undervisa i läsning och skrivning är därför en grundläggande förutsättning oavsett vilket ämne det gäller. Detta behöver alla lärare och alla skolledare ha kunskap i. Textrika skolmiljöer är ett så kraftfullt redskap att det drastiskt kan minska de negativa effekterna låg socioekonomisk status medför.

… elever som behöver extra stöd ska också få extra stöd. Detta stöd ska erbjudas av alla och inte vara en angelägenhet för speciella lärare så som t.ex. lärare i svenska som andraspråk.

… det är viktigt att ta tillvara och utveckla elevernas modersmål och kulturer. Om eleverna har och/eller utvecklar en stabil grund för sitt modersmål kan dessa språkkunskaper överföras till målspråket. Eleverna börjar inte lära målspråket ”från noll” utan kan i stället ”översätta” både kunskaper om språk i stort och om språken i detalj. Tvåspråkiga kunskaper är en stor tillgång. Att ta tillvara elevernas modersmål visar också skolans positiva attityd till elevernas olika modersmål och kulturer. På så sätt kan skolan och lärarna utmana samhällets maktpositioner, motverka segregation och diskriminering samt vara den kompensatoriska kraft den är ämnad att vara.

Detta var ett litet axplock ur filmen och det är också min tolkning av det Cummins påstår, så rådet är att titta själv och bilda dig en egen uppfattning. Lämna sedan gärna en kommentar om hur du uppfattar det.

/Malin

Taggar

Lämna ett svar

Skapa konto

Senaste blogginläggen

Arkiv

Här kan du bläddra bland äldre blogginlägg