Logotyp bestående av karta över Värmland med punkter sammanbundna med streck. En större cirkel står det SOL Språk-,skriv- och läsutveckling i Värmland.

Blogg

SOL i Värmland

SOL i Värmland är ett av arton regionala nätverk för språk-, läs- och skrivutvecklare som drivs av NCS (nationellt centrum för språk-, läs- och skrivutveckling). SOL i Värmland samarbetar med CSL och RUC vid Karlstads universitet. Vi arbetar med olika…
SOL i Värmland är ett av arton regionala nätverk för språk-, läs- och skrivutvecklare som drivs av NCS (nationellt centrum för språk-, läs- och skrivutveckling). SOL i Värmland samarbetar med CSL och RUC vid Karlstads universitet. Vi arbetar med olika kompetenshöjande insatser inom språk- läs- och skrivutveckling för språk-, läs- och skrivutvecklare och för lärare. Är du intresserad av verksamheten så tag kontakt med samordnare Marlene Andersson via mejl: marlene.andersson@hammaro.se

Stöttande skrivpedagogik med IKT-stöd ger bättre prestationer

Skolverket har i dagarna presenterat resultaten av Åke Grönlunds och Annika Agélii Genlotts två studier från 2013 och 2016. Där kan vi se vad som kan antas vara effektiv undervisning för att elever ska utveckla sina förmågor i literacy och matematik.

Skolverket har i dagarna presenterat resultaten av Åke Grönlunds och Annika Agélii Genlotts två studier från 2013 och 2016. Där kan vi se vad som kan antas vara effektiv undervisning för att elever ska utveckla sina förmågor i literacy och matematik.

I studien har man jämfört tre elevgrupper som fått olika undervisning mot deras resultat på nationella proven i åk 3. Den första gruppen fick både IKT- och WTL (write to learn)-baserad undervisning, den andra gruppen enbart IKT som hjälpmedel i undervisningen och den tredje gruppen fick undervisning utan IKT men med WTL.

Resultaten från 2016 års studie visar att genom WTL-metoden ökar sannolikheten för:
– Fler elever tar sig genom det nationella provet med godkänt resultat.
– Klyftan i prestationer mellan pojkar och flickor minskar.

Forskarna är noga med att betona att enbart införandet av IKT utan att det finns en pedagogisk tanke räcker inte. Däremot tillsammans med exempelvis WTL ger det positiva effekter.

Här kan du läsa mer.

/Marlene

Taggar

Lämna ett svar

Skapa konto

Senaste blogginläggen

Arkiv

Här kan du bläddra bland äldre blogginlägg