Logotyp bestående av karta över Värmland med punkter sammanbundna med streck. En större cirkel står det SOL Språk-,skriv- och läsutveckling i Värmland.

Blogg

SOL i Värmland

SOL i Värmland är ett av arton regionala nätverk för språk-, läs- och skrivutvecklare som drivs av NCS (nationellt centrum för språk-, läs- och skrivutveckling). SOL i Värmland samarbetar med CSL och RUC vid Karlstads universitet. Vi arbetar med olika…
SOL i Värmland är ett av arton regionala nätverk för språk-, läs- och skrivutvecklare som drivs av NCS (nationellt centrum för språk-, läs- och skrivutveckling). SOL i Värmland samarbetar med CSL och RUC vid Karlstads universitet. Vi arbetar med olika kompetenshöjande insatser inom språk- läs- och skrivutveckling för språk-, läs- och skrivutvecklare och för lärare. Är du intresserad av verksamheten så tag kontakt med samordnare Anders Biörklund via mejl: anders.biorklund@karlstad.se

Förbättrad läsförståelse enligt PISA 2015

Presskonferens om PISA-resultaten 2015 pågår och du kan se den live via Skolverkets hemsida. Redan nu står det klart att svenska elevers läsförståelse ökat enligt PISA-undersökningen. Sverige har gått från 483 poäng och under OECD-genomsnitt till 500 poäng och över OECD-genomsnitt. 

Andelen lågpresterande har minskat och andelen högpresterande ökat. Gapet mellan flickor och pojkar minskar och det är framförallt lågpresterande pojkar som förbättrat sig. 

Kanada ligger i topp, följt av Finland. Norge ligger fortfarande högre än Sverige. 

Det ska bli spännande att läsa vidare analyser av resultaten. Personligen så tror jag att en bidragande orsak är att lärare arbetar mer medvetet med elevers textförståelse idag. Kompetens-utveckling genom Läslyftet och lokala satsningar på lässtrategier, genrepedagogik och liknande har gett resultat. Jag hoppas de förbättrade resultaten får nationella och lokala politiker att förstå att satsningarna måste fortsätta. Jag hoppas också att regeringen ändrar sig och fortsätter betala ut statsbidrag för Läslyftet även efter nästa läsår. Det behövs!

/Malin

Taggar

Lämna ett svar

Skapa konto

Senaste blogginläggen

Arkiv

Här kan du bläddra bland äldre blogginlägg