Logotyp bestående av karta över Värmland med punkter sammanbundna med streck. En större cirkel står det SOL Språk-,skriv- och läsutveckling i Värmland.

Blogg

SOL i Värmland

SOL i Värmland är ett av arton regionala nätverk för språk-, läs- och skrivutvecklare som drivs av NCS (nationellt centrum för språk-, läs- och skrivutveckling). SOL i Värmland samarbetar med CSL och RUC vid Karlstads universitet. Vi arbetar med olika…
SOL i Värmland är ett av arton regionala nätverk för språk-, läs- och skrivutvecklare som drivs av NCS (nationellt centrum för språk-, läs- och skrivutveckling). SOL i Värmland samarbetar med CSL och RUC vid Karlstads universitet. Vi arbetar med olika kompetenshöjande insatser inom språk- läs- och skrivutveckling för språk-, läs- och skrivutvecklare och för lärare. Är du intresserad av verksamheten så tag kontakt med samordnare Anders Biörklund via mejl: anders.biorklund@karlstad.se

Pedagogiska trädet i praktiken

I ett tidigare inlägg ”Förskola, grundskola och fritidshem på samma gren” berättade jag om de tankar jag fått efter en föreläsning med Ann Pihlgren. Min kollega Christel Ekelund som är språk-, läs- och skrivutvecklare för Torsby kommun, gick ett steg längre efter föreläsningen. Hon bestämde att de skulle jobba med det pedagogiska trädet gemensamt i kollegiet.  Nedan berättar hon hur de gjorde efter visningen av Ann Philgrens film/föreläsning pedagogiska trädet

Tack för tipset, Christel! /Malin

vårt senaste Pedagogiska storforum med ca 60 deltagande lärare från grundskola, förskoleklass och fritidshem, visade vi ”pedagogiska trädet” .  Vid tidigare storforum har vi i diskussionerna bland annat utgått från Skolverkets filmer om vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Ett av våra syften är att synliggöra olika centrala begrepp för få en gemensam begreppsförståelse.   

Föreläsningen det ”pedagogiska trädet” lyfter fram ytterligare en dimension, läraren i undervisningssituationen – varför vi gör som vi gör, och varför det ibland kan uppstå ”kulturkrockar” mellan verksamheterna.  

Mindre bilder av det pedagogiska trädet kopierades till var och en av deltagarna som dels fick ringa in var de placerade sin egen skolgång och därefter sätta ett x hur de uppfattade i vilket paradigm lärarutbildningen låg. Under arbetet med trädet uppstod livliga diskussioner och många skratt hördes när man gjorde jämförelser mellan sina egna och kollegornas erfarenheter. Igenkänningsfaktorn var hög Slutligen fick deltagarna fundera på sin egen undervisning (förflyttning mot…).  

Bild

beskrivning pedagogiska trädet


Länk till en av Skolverkets filmer om vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet: 

https://www.youtube.com/watch?v=UkgllCRkVUY&list=PLoRTp-jkn2Oimmmmocg31FmLPhv-Lo3nd&index=4  

 

/Christel, Holmesskolan Torsby

Taggar

Lämna ett svar

Skapa konto

Senaste blogginläggen

Arkiv

Här kan du bläddra bland äldre blogginlägg