Logotyp bestående av karta över Värmland med punkter sammanbundna med streck. En större cirkel står det SOL Språk-,skriv- och läsutveckling i Värmland.

Blogg

SOL i Värmland

SOL i Värmland är ett av arton regionala nätverk för språk-, läs- och skrivutvecklare som drivs av NCS (nationellt centrum för språk-, läs- och skrivutveckling). SOL i Värmland samarbetar med CSL och RUC vid Karlstads universitet. Vi arbetar med olika…
SOL i Värmland är ett av arton regionala nätverk för språk-, läs- och skrivutvecklare som drivs av NCS (nationellt centrum för språk-, läs- och skrivutveckling). SOL i Värmland samarbetar med CSL och RUC vid Karlstads universitet. Vi arbetar med olika kompetenshöjande insatser inom språk- läs- och skrivutveckling för språk-, läs- och skrivutvecklare och för lärare. Är du intresserad av verksamheten så tag kontakt med samordnare Marlene Andersson via mejl: marlene.andersson@hammaro.se

Intervju med NCS föreståndare Anna Lindblom

1. Vad arbetar du mest med just nu?
Jag har precis avslutat första omgången av utbildningen för 75 språk-,läs- och skrivutvecklare.
Denna utbildning, som är ett samarbete mellan Nationellt centrum för språk- läs- och skrivutveckling (NCS) och Läslyftet, planerar vi att genomföra ytterligare en gång med start våren 2017.

För att nämna några saker som jag för tillfället arbetar med handlar det bl.a.om den sista detaljplaneringen inför höstens nationella konferens som äger rum i november. Jag är också med i arbetet med att färdigställa en kunskapsöversikt om läsförståelse. Inom Läslyftet har vi ett antal moduler som ska vara på plats inför terminsstarten 2017, där jag är kontaktperson för en modul riktad till anpassade gymnasieskolan. Dessutom deltar jag i planeringen inför Läslyftet 2017/18.
I NCS regi startar vi också ytterligare ett nätverk av språk-, läs-och skrivutvecklare. Det är Östergötland som blir det 17 nätverket i skaran av nätverk som arbetar med barns och elevers språk-, läs- och skrivutveckling runt om i landet.

2. Vilka råd skulle du ge till lärare som vill vidareutveckla sin undervisning?
Ta stöd i forskningen. Lär av och med varandra. Öppna dörrarna till klassrummen, var nyfikna, våga bjud på både det som går bra och det som går mindre bra. 

3. Vilka råd skulle du ge till rektorer som vill vidareutveckla sitt arbete med att vara pedagogiska ledare?
Rektorer är en yrkesgrupp som jag hyser stor respekt för. De tar ansvar för en rad olika uppgifter. Att få möjlighet att leda det pedagogiska arbetet handlar bland annat om att prioritera. Mitt råd blir att hålla i ett prioriterat område tillräckligt länge.

4. Är det något annat du vill förmedla till våra bloggläsare?
Prenumerera gärna på NCS nyhetsbrev om du inte redan idag gör det. www-skolverket.se/ncs

/Marlene Andersson

Taggar

Lämna ett svar

Skapa konto

Senaste blogginläggen

Arkiv

Här kan du bläddra bland äldre blogginlägg